Od przeszło 15 lat Powiat Skarżyski wspiera finansowo i wydaje serię publikacji przyrodniczych „Piękne, rzadkie i chronione”. Poniżej prezentujemy komplet publikacji, w których tworzenie i wydanie zaangażowany był Powiat Skarżyski.

2003 r. – „LAS–racjonalna gospodarka i ochrona”

1

Publikacja przybliża problematykę leśną, odnosząc się do połączenia funkcji gospodarczych i ochronnych, jakie lasy pełnią na terenie powiatu. W wydaniu zaprezentowano stanowiska leśników oraz osób zainteresowanych ochroną środowiska.

2004 r. – „WODA-aspekty ekologiczne Doliny Kamiennej”

2

Opracowanie przybliża tematykę jakości wód powiatu, poprzez upowszechnienie wiedzy o lokalnym środowisku przyrodniczym, przyczynach i skutkach zanieczyszczeń.

2005 r. – „TERENY PODMOKŁE-walory przyrodnicze i kulturowe powiatu skarżyskiego”  

3 copy

Wydanie zawiera szereg artykułów popularyzujących piękno i ochronę środowiska w powiecie skarżyskim. Zrealizowane zostało w ramach projektu obejmującego wydawnictwo, sesję popularnonaukową poświęconą terenom podmokłym powiatu oraz powiatowego konkursu ekologicznego.

2007 r. - „Piękne, rzadkie i chronione – część I”

4

W wydaniu poświęcono uwagę gatunkom chronionym flory i fauny, ale także tym nie poddanym ochronie prawnej, które przyciągają naszą uwagę swoim pięknem, , niezwykłością kształtu czy rzadkim występowaniem.

2009 r. - „Piękne, rzadkie i chronione – część II”

5

Publikacja zawiera omówienia: Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”, inwentaryzacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa Skarżysko, Obszarów Natura 2000 w powiecie skarżyskim, siedlisk łąkowych i rzadkich gatunków roślin na nich występujących.

2012 r. - „Piękne, rzadkie i chronione – część III”

6

Kolejna część cyklu poświęcona została zarządzaniu Obszarami Natura 2000 poprzez tworzenie planów zadań ochronnych. Ponadto publikacja traktuje o elementach kultury materialnej, siedliskach terenów podmokłych oraz o gatunkach entomofauny spotykanych na terenie powiatu skarżyskiego. Ciekawostką jest artykuł o identyfikowalnych w wielu miejscach powiatu śladach istot gadzich żyjących tu przed milionami lat.

2014 r. - „Piękne, rzadkie i chronione – część IV”

7

Opracowanie to zawiera artykuły dotyczące zmian w krajobrazie kulturowym oraz rozwoju przestrzennym miasta Skarżyska-Kamiennej, przedstawione w ujęciu historyczno-przyrodniczym. W publikacji zamieszczono również raport dotyczący obecności wilków na pogórzu świętokrzyskim oraz równie wartościowe opracowanie o zmianach w zbiorowiskach roślinnych Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego jakie dokonały się na przestrzeni 20 lat.  

2015 r. - „Piękne, rzadkie i chronione – część V”

8

Kolejne w serii wydanie ukazuje świat sprzed milionów lat pozostawiony w postaci licznych śladów na terenie powiatu skarżyskiego. Publikacja opowiada także o ciekawej pasji człowieka, który przez dziesiątki lat potrafił zgromadzić i zachować jaja niemal wszystkich gatunków ptaków, występujących w kraju.

2017 r. - „Piękne, rzadkie i chronione – część VI”

9

W wydaniu poznajemy nowe dla powiatu skarżyskiego gatunki ważek, nieznany świat motyli nocnych Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, czy przedstawicieli gromady workowców w królestwie grzybów. Zaciekawia także ścieżka edukacyjna w Lipowym Polu Plebańskim oraz wskazówki dla utworzenia ścieżki geoedukacyjnej w Gostkowie.

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.