2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.