Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej przedstawia poniżej mapę powiatu skarżyskiego. Mapa prezentuje zarówno podział administracyjny powiatu jak i występowanie miejsc cennych przyrodniczo i historycznie. Mapa została opracowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przez Agencje JP s.c.

Mapa jest prezentowana na stronie powiatu skarżyskiego www.skarzysko.powiat.pl zarówno w celu prezentacji przebiegu granic powiatu, gmin jak i możliwości wykorzystania mapy przez osoby prywatne oraz poprzez strony www działające niekomercyjnie.

Warunki korzystania z plików mapy

 1. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zezwala na dowolne wykorzystanie plików (obrazów) mapy powiatu skarżyskiego lub jej fragmentów przez osoby prywatne do użytku niekomercyjnego (z wyłączeniem osiągnięcia zysku).
 2. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zezwala na wykorzystanie plików (obrazów) mapy powiatu skarżyskiego lub jej fragmentów poprzez umieszczanie odnośników do nich lub ich prezentacji na stronach www przez:
  • jednostki organizacyjne powiatu skarżyskiego (wpisane do statutu powiatu);
  • instytucje i organizacje (także i nieformalne) działające niekomercyjnie i prowadzące strony www w celach niekomercyjnych (z wyłączeniem osiągnięcia zysku). Warunkiem wykorzystania jest zwrócenie się do Starosty Powiatu Skarżyskiego z prośbą wyrażenie zgody na użycie, z określeniem adresu strony internetowej gdzie będzie umieszczona mapa oraz określeniem profilu działalności instytucji;
 3. Każde wykorzystanie mapy przez instytucje wymienione w pkt. 2 musi zawierać informację o treści: „Mapę powiatu skarżyskiego wykonała Agencja JP s.c. na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (rok 2006)”. Informacja ta musi być czytelna bezpośrednio w pobliżu widoku mapy (lub jej fragmentu).
 4. Zabrania się wykorzystania komercyjnego (dla osiągnięcia zysków) mapy lub jej fragmentów.

Powyższe zapisy mają za zadanie ochronę praw autorskich wykonawcy mapy oraz ochrony praw zleceniodawcy wykonania mapy (Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej).

Warunki techniczne udostępnienia

 1. Pliki umieszczone są jako załączniki do niniejszej wiadomości.
 2. Pliki są umieszczone w formacie JPG, w rozdzielczość 72 DPI.
 3. Zamieszczone pliki to pełen obraz mapy, oraz poszczególne kwadraty lub ich grupy wg oznaczeń zawartych na mapie wg. schematu A3 (dla 1 kwadratu) lub AB-56 (dla 4 kwadratów) itd.

Starosta Skarżyski wyraził zgodę na korzystanie z mapy dla

 1. Skarżyski Wortal Turystyczny: www.skarzysko.eu (w dniu 2006-10-10)

08052701-mapa_powiatu_400px.jpg

 

Powiat Skarżyski
Powiat Skarżyski A1
Powiat Skarżyski A2
Powiat Skarżyski A3
Powiat Skarżyski A4
Powiat Skarżyski A5
Powiat Skarżyski A6
Powiat Skarżyski A7
Powiat Skarżyski AB-12 Płaczków
Powiat Skarżyski AB-34 Odrowążek
Powiat Skarżyski AB-56 Samsonów
Powiat Skarżyski AB-7 Zagnańsk
Powiat Skarżyski B1
Powiat Skarżyski B2
Powiat Skarżyski B3
Powiat Skarżyski B4
Powiat Skarżyski B5
Powiat Skarżyski B6
Powiat Skarżyski B7
Powiat Skarżyski C1
Powiat Skarżyski C2
Powiat Skarżyski C3
Powiat Skarżyski C4
Powiat Skarżyski C5
Powiat Skarżyski C6
Powiat Skarżyski C7
Powiat Skarżyski CD-12 Ubyszów
Powiat Skarżyski CD-34 Bliżyn
Powiat Skarżyski CD-56 Łączna
Powiat Skarżyski CD-7 Barcza
Powiat Skarżyski D1
Powiat Skarżyski D2
Powiat Skarżyski D3
Powiat Skarżyski D4
Powiat Skarżyski D5
Powiat Skarżyski D6
Powiat Skarżyski D7
Powiat Skarżyski E1
Powiat Skarżyski E2
Powiat Skarżyski E3
Powiat Skarżyski E4
Powiat Skarżyski E5
Powiat Skarżyski E6
Powiat Skarżyski E7
Powiat Skarżyski EF-12 Pogorzałe
Powiat Skarżyski EF-34 Skarżysko-Kamienna
Powiat Skarżyski EF-56 Michniów
Powiat Skarżyski EF-7 Kapkazy
Powiat Skarżyski F1
Powiat Skarżyski F2
Powiat Skarżyski F3
Powiat Skarżyski F4
Powiat Skarżyski F5
Powiat Skarżyski F6
Powiat Skarżyski F7
Powiat Skarżyski G-12 Grzybowa Góra
Powiat Skarżyski G-34 Michałów
Powiat Skarżyski G-56 Wykus
Powiat Skarżyski G-7 Bodzentyn
Powiat Skarżyski G1
Powiat Skarżyski G2
Powiat Skarżyski G3
Powiat Skarżyski G4
Powiat Skarżyski G5
Powiat Skarżyski G6
Powiat Skarżyski G7
Powiat Skarżyski Legenda 1
Powiat Skarżyski Legenda 2
Powiat Skarżyski Legenda 3

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.