rzecznik-banner

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

  • roszczeń przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, ale także osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego). Natomiast zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swoich roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego bądź adwokata;
  • transakcji między dwiema osobami fizycznymi, czyli roszczeń konsumentów względem innych konsumentów, np. zakupy przez serwisy allegro, olx. Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu swoich roszczeń powinny zwrócić się do radcy prawnego bądź adwokata;
  • ochrony danych osobowych. Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Kontakt:
tel./fax: +48 22 860 70 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • ochrony dóbr osobistych. Osoby poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego bądź adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
Kontakt:

tel. centrala: + 48 22 55 17 700
fax: + 48 22 827 64 53
INFOLINIA OBYWATELSKA: 800 676 676

 

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach
(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Przyjęcia Interesantów:
w pokoju 122
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK od 09:00 do 15:00
WTOREK od 10:00 do 17:00
tel.: + 48 32 72 86 800

Kontakt:
tel.: + 48 32 72 86 800
fax: + 48 32 72 86 823

  • ochrony praw pacjentów NFZ. W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta.

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-21.00.

strona internetowa://www.bpp.gov.pl

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce
ul. Jana Pawła II 9

Infolinia: 19 488
tel.:  (41) 36 46 288
fax.: (41) 34 30 490
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  • prawa pracy. W tego typu sprawach można zgłaszać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach:

osobiście: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
25-314 Kielce
III piętro, pokój 311
poniedziałek - od 8.00 - 18.00
od wtorku do piątku - od 8.00 - 15.00
telefonicznie: z telefonów stacjonarnych: 801 00 29 29
koszt połączenia brutto 35 gr/min
z telefonów komórkowych: 41 312 38 48
koszt połączenia wg stawek operatora
poniedziałek - od 10.00 - 18.00
od wtorku do piątku - od 10.00 - 14.00
faxem: (41) 340-32-01
strona internetowa: www.kielce.pip.gov.pl

  • sporów z organami administracji publicznej. Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego bądź adwokata.
  • upadłości konsumenckiej. Na posiedzeniu Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów w dniu 02.12.2014 r. ustalono, iż rzecznicy konsumentów nie będą udzielać konsumentom porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych itp. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska. Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej w specjalnym poradniku Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.