rzecznik-banner

Osobiście

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej działa przy Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej - Plac Floriański 1, pok. 33, na parterze.

Porad Konsumentom - Mieszkańcom Powiatu Skarżyskiego udzielają:Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Monika Czerwińska-Babiarz Inspektor ds.obsługi biura i spraw konsumenckich
Agnieszka Góralczyk

Dni i godziny przyjęć Konsumentów:
Poniedziałek: 7.20 - 15.20 lub 10.00 - 18.00 (co drugi tydzień wg harmonogramu),
Wtorek: 7.20 - 15.20,
Środa: 7.20 - 15.20,
Czwartek: 7.20 - 15.20
Piątek: 7.20 - 15.20

tel. 41 395 30 32

Zgłaszając się do rzecznika osobiście należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję etc.).

Analiza dokumentacji w znaczący sposób ułatwi rozpoznanie problemu i umożliwi udzielenie prawidłowej informacji oraz wskazanie skutecznej drogi dochodzenia roszczeń konsumenckich.

Konsument, który przewiduje złożenie do rzecznika wniosku o wystąpienie do przedsiębiorcy, powinien przygotować kopie istotnych w sprawie dokumentów.

Wypełniony i podpisany przez Konsumenta wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 bądź wysłać drogą pocztową na adres jw.

Pisemnie

Konsumenci będący Mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego mogą zgłaszać do Powiatowego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o udzielenie pomocy prawnej. Wniosek powinien zawierać:

dane osobowe konsumenta i przedsiębiorcy,
zwięzły opis sprawy,
wskazanie, na czym polega naruszenie interesu konsumenta oraz określenie roszczeń lub oczekiwań konsumenta,
własnoręczny podpis konsumenta (za stronę, która nie może się podpisać, wniosek podpisuje inna osoba upoważniona przez stronę, z podaniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała),
pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik.
Do wniosku należy dołączyć kopie istotnych w sprawie dokumentów.

Ważne: Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, opisu sprawy, jak również wnioski konsumentów, którzy mają roszczenia względem innego konsumenta lub wnioskującym jest przedsiębiorca, pozostawione będą bez rozpoznania!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie wymaga złożenia wniosku w ściśle określonej formie. Jednak, aby ułatwić Konsumentom podjęcie czynności, rzecznik podaje przykładowy wzór wniosku do wypełnienia.

Wzór wniosku i upoważnień do pobrania w pdf i wordzie

Pisemne wnioski należy złożyć w:

Biurze Obsługi Interesanta

Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20


lub przesłać listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

bądź za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (platforma ePUAP) - http://skarzysko.powiat.pl/epuap.

Telefonicznie

Pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów udzielają Konsumentom – Mieszkańcom Powiatu Skarżyskiego informacji i porad prawnych telefonicznie pod numerem telefonu:

+48 41 395 30 32
Poniedziałek: 7.20 - 15.20 lub 10.00 - 18.00 (co drugi tydzień wg harmonogramu),
Wtorek: 7.20 - 15.20,
Środa: 7.20 - 15.20,
Czwartek: 7.20 - 15.20
Piątek: 7.20 - 15.20 

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.