rzecznik-banner

Rejestr klauzul niedozwolonych
https://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

Rejestr produktów niebezpiecznych
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/Rejestr.ashx?Typ=ProduktNiebezpieczny

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
https://ems.ms.gov.pl/

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT)
https://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty/wyszukiwanie_p_77.html

Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich (CWOH)
https://turystyka.gov.pl/cwoh/index

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.