rzecznik-banner

Czy domy aukcyjne w Polsce naruszały zbiorowe prawa konsumentów albo stosowały w umowach niedozwolone klauzule?

Prezes UOKiK sprawdzi praktyki domów aukcyjnych we wszczętych postępowaniach wyjaśniających. Obejmują one pięć największych domów aukcyjnych w kraju.

Rok 2021 przyniósł rekordy na rynku sztuki. Z danych, które zbiera i udostępnia Artinfo w corocznych raportach wynika, że minionego roku na terenie Polski odbyło się aż 578 aukcji. W tym czasie wylicytowano ponad 28 tysięcy obiektów, podczas gdy w 2020 roku – ponad 21 tysięcy obiektów. Obroty na aukcjach sztuki w 2021 roku wyniosły 634 mln zł. W porównaniu z 2020 rokiem, kiedy zanotowano 380 mln zł, daje to roczny wzrost o blisko 67 proc.

Poprzedni rok był dla domów aukcyjnych działających w Polsce ważny też z innego powodu: po raz pierwszy kolekcjonerzy otrzymali ofertę sztuki cyfrowej.

Rynek ten staje się dla konsumentów coraz ważniejszy, a zainteresowanie nim rośnie z roku na rok. Biorąc pod uwagę oba te czynniki, Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające sprawdzające działalność pięciu największych domów aukcyjnych w kraju, którymi są: Agra – Art, Desa Unicum, Dom Aukcyjny Polswiss Art, Rempex, a także Sopocki Dom Aukcyjny.

– W postępowaniach wyjaśniających zbadamy jak przebiega współpraca między domami aukcyjnymi a konsumentami. W czasie, kiedy wiele branż przeżywało kryzys wywołany pandemią, rynek sztuki rósł w siłę. Dla wielu konsumentów zakup dzieł sztuki to nie tylko inwestycja w kulturę, ale również forma ochrony pieniędzy przed inflacją. Chcemy zweryfikować, czy prawa i interesy konsumentów nie są przez przedsiębiorców działających na rynku sztuki naruszane – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

W ramach wszczętych postępowań wyjaśniających UOKiK zbada stosowane w relacjach z konsumentami wzorce umów oraz ewentualne zasady ich zmiany. Sprawdzi również reklamacje napływające do domów aukcyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat oraz tryb i efekt ich rozpatrywania. Prezes UOKiK przyjrzy się również stosowanym przez domy aukcyjne reklamom.

Jeżeli po wstępnej analizie okaże się, że są podstawy do postawienia domom aukcyjnym zarzutów, to Prezes UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów albo stosowania we wzorcach umów klauzul niedozwolonych. Grożą za to kary finansowe w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy i konieczność usunięcia skutków bezprawnych działań.

Źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18690

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.