Spis numerów telefonicznych

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

Rada Powiatu

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jacek Jeżyk Przewodniczący Rady Powiatu przewodniczacy.rady@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 013 330 104
Bożena Bętkowska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 41 39 53 013 330 104
Zarząd Powiatu ZA

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Artur Berus Starosta starosta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 001 314 101
Anna Leżańska Wicestarosta wicestarosta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 002 315 101
Tadeusz Bałchanowski Członek Zarządu Powiatu tadeusz.balchanowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 003 316 202/1
Katarzyna Bilska Członek Zarządu Powiatu katarzyna.bilska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 004 317 202/2
Adam Ciok Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu adam.ciok@skarzysko.powiat.pl
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów RK

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Monika Czerwińska-Babiarz Powiatowy Rzecznik Konsumentów monika.babiarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 032 360 33
Agnieszka Góralczyk Inspektor agnieszka.goralczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 032 360 33
Biuro Rady Powiatu BR

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Joanna Wężyk Kierownik joanna.wezyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 014 331 104
Łukasz Krawiecki Inspektor lukasz.krawiecki@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 049 332 104
Nina Zolbach Inspektor nina.zolbach@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 014 331 104
Geolog Powiatowy GL

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Wiesław Mróz Geolog Powiatowy wieslaw.mroz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036 365 107
Inspektor Ochrony Danych IOD

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Ryszard Chała Inspektor Ochrony Danych iod@skarzysko.powiat.pl 537 238 537 313 408
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością PJ

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Anna Dąbek Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością anna.dabek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011 326 206
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ON

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Surmacz Przewodniczący Zespołu malgorzata.surmacz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 072 372 4
Beata Kędzierska Archiwista beata.kedzierska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 070 370 6
Marzena Midura-Łukomska Pracownik Socjalny marzena.lukomska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 071 371 5
Ewa Tusznio Pracownik Socjalny ewa.tusznio@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 071 371 5
Marcin Bzinkowski Sekretarz marcin.bzinkowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 071 371 5
Rzecznik Prasowy RP

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jolanta Jagiełło Rzecznik Prasowy jolanta.jagiello@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 012 327 210
Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego AB

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jolanta Janowska Naczelnik jolanta.janowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 037 367 307
Agnieszka Górecka-Blumchoff Inspektor agnieszka.gorecka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 038 368 309
Krzysztof Kwiatkowski Specjalista krzysztof.kwiatkowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 043 366 313
Katarzyna Pochwała Inspektor katarzyna.pochwala@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 039 369 312
Tomasz Woźniak Inspektor tomasz.wozniak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 043 366 313
Daria Krakowiak Podinspektor daria.krakowiak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 020 318 308
Mirosław Pisarek Podinspektor miroslaw.pisarek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 038 368 309
Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki EK

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jerzy Krawczyk Naczelnik jerzy.krawczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 028 353 404
Beata Błach Główny Specjalista beata.blach@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 060 355 402
Izabela Kujawa Inspektor izabela.kujawa@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 061 356 402
Renata Pacek Inspektor renata.pacek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 029 354 403
Irmina Stochmal-Buczek Inspektor irmina.stochmal@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 061 356 402
Referat ds. Promocji
Beata Wojciechowska Kierownik beata.wojciechowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 031 357 405
Łukasz Wisowaty Podinspektor lukasz.wisowaty@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 009 323 406
Magdalena Zieja Podinspektor magdalena.zieja@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 009 323 406
Wydział Finansowy FN

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Bogusława Wilczyńska Skarbnik Powiatu skarbnik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 015 333 107/1
Urszula Wrona Naczelnik urszula.wrona@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 016 334 107
Katarzyna Dąbrowska Inspektor katarzyna.dabrowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 045 336 106
Irena Durlik Inspektor irena.durlik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 018 338 4
Karina Działak Inspektor karina.dzialak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 046 337 105
Katarzyna Hartwich Inspektor katarzyna.hartwich@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 045 336 106
Elżbieta Hucińska Inspektor elzbieta.hucinska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 017 335 103
Renata Materek Starszy Inspektor renata.materek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 099 399 107
Małgorzata Rogalska Starszy Inspektor malgorzata.rogalska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 017 335 103
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GG

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Dariusz Chojnacki Naczelnik dariusz.chojnacki@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 026 350 125
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
podgik@skarzysko.powiat.pl
Grzegorz Turek Kierownik grzegorz.turek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 083 383 122
Dorota Bzinkowska Inspektor dorota.bzinkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 087 387 117
Renata Dudzianiec Inspektor renata.dudzianiec@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 084 384 121
Mariusz Rozwadowski Inspektor mariusz.rozwadowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 087 387 117
Wiktoria Miernik Podinspektor wiktoria.miernik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 086 386 119
Monika Ogar Podinspektor monika.ogar@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 088 388 116
Agata Piętak Podinspektor agata.pietak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 089 389 115
Dominika Korus Pomoc Administracyjna dominika.korus@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 088 388 116
Referat ds. Geodezji i Kartografii
Justyna Rokita Kierownik justyna.rokita@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 081 381 105
Maria Kopeć Inspektor maria.kopec@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 078 378 101
Grażyna Misztal Inspektor grazyna.misztal@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 085 385 120
Małgorzata Pańszczyk-Osóbka Inspektor malgorzata.panszczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 080 380 103
Monika Fiedorowicz Podinspektor monika.fiedorowicz@skarzysko.powiat.pl 4139 53 082 382 110
Karolina Misiowiec Podinspektor karolina.misiowiec@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 047 349 124
Waldemar Misztal Podinspektor waldemar.misztal@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 078 378 101
Małgorzata Zając Podinspektor malgorzata.zajac@skarzysko.powiat.pl 4139 53 027 351 104
Monika Bajor Pomoc Administracyjna monika.bajor@skaryzsko.powiat.pl 41 39 53 080 380 103
Czesław Niewczas Pomoc Administracyjna czeslaw.niewczas@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 048 352 102
Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami
Anna Gruszczyńska Kierownik anna.gruszczynska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 092 392 127
Karolina Kozik Inspektor karolina.kozik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 090 390 128
Anna Makocka Inspektor anna.makocka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 090 390 128
Justyna Wikło Inspektor justyna.wiklo@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 091 391 126
Katarzyna Nieczajew Pomoc Administracyjna katarzyna.nieczajew@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 090 390 128
Anita Tomczyk Pomoc Administracyjna 41 39 53 047 349 124
Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej IM

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Katarzyna Geller Naczelnik katarzyna.geller@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 019 340 304
Katarzyna Ciok Inspektor katarzyna.ciok@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011 326 305
Anna Dąbek Inspektor anna.dabek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011 326 305
Barbara Dygas Starszy specjalista ds. zamówień publicznych barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 094 394 305
Referat ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej
Dariusz Zalega Kierownik dariusz.zalega@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 021 341 302
Janusz Mik Inspektor janusz.mik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 041 343 301
Mariusz Milczarek Inspektor mariusz.milczarek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 030 324 303
Grzegorz Sławiński Kierowca grzegorz.slawinski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 041 343 301
Wydział Komunikacji i Transportu KT

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Dariusz Zarychta Naczelnik dariusz.zarychta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 022 345 9
Referat Pojazdów
Joanna Nasiołkowska Kierownik joanna.nasiolkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 079 379 5
Jolanta Ciura Inspektor 41 39 53 024 347 7,8
Anna Węgłowska Inspektor 41 39 53 025 348 7,8
Andrzej Wisowaty Inspektor 41 39 53 025 348 7,8
Karolina Włodarczyk Inspektor karolina.wlodarczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 025 348 7, 8
Piotr Żmijewski Inspektor piotr.zmijewski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 024 347 7/8
Anna Wisowata Podinspektor 41 39 53 024 347 6,7-8
Aleksandra Gołębiowska Pomoc Administracyjna aleksandra.golebiowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 097 397 10, 11 / Archiwum
Izabela Piętak Pomoc Administracyjna 41 39 53 097 397 10, 11 / Archiwum
Referat Uprawnień do Kierowania i Transportu
Konarskiego 20
Zbigniew Kochański Kierownik zbigniew.kochanski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 096 396 2
Zbigniew Babiarz Inspektor 41 39 53 096 376 2
Agnieszka Zarychta Inspektor agnieszka.zarychta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 023 346 10/11
Mariusz Lisowski Podinspektor mariusz.lisowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 023 346 10/11
Sylwia Żmijewska Starszy Inspektor sylwia.zmijewska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 077 377 10/11
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa OS

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Miller Naczelnik malgorzata.miller@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 035 364 109
Anna Sobczak Inspektor anna.sobczak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 093 393 106
Irena Witaszek-Kapusta Inspektor irena.witaszek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036 365 108
Jacek Wierzchowski Pomoc Administracyjna 41 39 53 036 365 107
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich OR

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Anna Bugajska Naczelnik anna.bugajska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 007 321 204
Anna Cisowska Inspektor anna.cisowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 042 344 206
Ewelina Magdziarz Inspektor ewelina.magdziarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 042 344 206
Iwona Wiktorek Inspektor iwona.wiktorek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 057 329 206/1
Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe
Kaja Anioł Pomoc Administracyjna 41 39 53 040 342 1
Monika Chylicka Pomoc Administracyjna 41 39 53 040 342 1
Paulina Oshkina Pomoc Administracyjna 41 39 53 040 342 1
Kamil Zdziech Pomoc Administracyjna 41 39 53 040 342 1
Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr OZ

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Nosowicz Sekretarz Powiatu sekretarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 005 319 209
Karina Wiśniewska Główny Specjalista karina.wisniewska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 008 322 213
Olga Łukomska Inspektor olga.lukomska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 006 320 209
Anna Radzimirska-Lange Inspektor anna.radzimirska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 006 320 209
Monika Białek Sekretarka 41 39 53 003 316 202
Anna Miernik Sekretarka 41 39 53 000 311 101
Kinga Sadza Starszy Inspektor kinga.sadza@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 008 322 214
Zespół ds. Polityki Społecznej i Senioralnej ZS

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Ewelina Gluza Inspektor ewelina.gluza@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 052 312 311
Monika Pogodzińska Inspektor monika.pogodzinska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 033 362 314
Ilona Sadkowska Inspektor ilona.sadkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 052 312 311
Patrycja Bassa Pomoc Administracyjna 41 39 53 052 312 311
Edyta Ucińska Kierownik edyta.ucinska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 074 374 306
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego OC

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Agnieszka Prusinowska Kierownik agnieszka.prusinowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 056 328 310a
Jacek Krzepkowski Inspektor jacek.krzepkowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 051 358 310
Zespół ds. Zdrowia ZZ

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Nosowicz Naczelnik malgorzata.nosowicz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 005 319 208
Izabela Azarowicz Inspektor izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 098 398 211
Magdalena Wilk Inspektor magdalena.wilk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 098 398 211
Zespół Informatyczny IN

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Mariusz Bartosik Kierownik mariusz.bartosik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 075 375 408
Robert Krzysztofek Starszy Informatyk robert.krzysztofek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 050 313 408
Cezary Przeworski Starszy Informatyk cezary.przeworski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 050 313 408
Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego AU

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Izabela Kowalska Inspektor izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl 41 3953053 363 204
Agnieszka Zbroszczyk Audytor Wewnętrzny agnieszka.zbroszczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 053 363 204
Zespół Radców Prawnych RP

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Przemysław Iskra Radca Prawny przemyslaw.iskra@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 010 325 207
Karolina Oleksiak Radca Prawny karolina.oleksiak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 010 325 207