Spis numerów telefonicznych

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

Rada Powiatu

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jacek Jeżyk Przewodniczący Rady Powiatu przewodniczacy.rady@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 013 330 104
Bożena Bętkowska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 41 39 53 013 330 104
Zarząd Powiatu ZA

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Artur Berus Starosta starosta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 001 314 101
Anna Leżańska Wicestarosta wicestarosta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 002 315 101
Tadeusz Bałchanowski Członek Zarządu Powiatu tadeusz.balchanowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 003 316 202/1
Katarzyna Bilska Członek Zarządu Powiatu katarzyna.bilska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 004 317 202/2
Adam Ciok Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu adam.ciok@skarzysko.powiat.pl
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów RK

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Monika Czerwińska-Babiarz Powiatowy Rzecznik Konsumentów monika.babiarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 032 360 33
Agnieszka Góralczyk Inspektor agnieszka.goralczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 032 360 33
Biuro Rady Powiatu BR

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Joanna Wężyk Kierownik joanna.wezyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 014 331 104
Nina Zolbach Inspektor nina.zolbach@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 014 331 104
Anna Wiśniewska Pomoc Administracyjna anna.wisniewska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 049 332 104
Geolog Powiatowy GL

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Wiesław Mróz Geolog Powiatowy wieslaw.mroz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036 365 107
Inspektor Ochrony Danych IOD

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Ryszard Chała Inspektor Ochrony Danych iod@skarzysko.powiat.pl 537 238 537 313 408
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością PJ

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Anna Dąbek Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością anna.dabek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011 326 206
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ON

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Surmacz Przewodniczący Zespołu malgorzata.surmacz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 072 372 4
Beata Kędzierska Archiwista beata.kedzierska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 070 370 6
Marzena Midura-Łukomska Pracownik Socjalny marzena.lukomska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 071 371 5
Ewa Tusznio Pracownik Socjalny ewa.tusznio@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 071 371 5
Marcin Bzinkowski Sekretarz marcin.bzinkowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 071 371 5
Rzecznik Prasowy RP

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jolanta Jagiełło Rzecznik Prasowy jolanta.jagiello@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 012 327 210
Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego AB

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Jolanta Janowska Naczelnik jolanta.janowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 037 367 307
Agnieszka Górecka-Blumchoff Inspektor agnieszka.gorecka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 038 368 309
Krzysztof Kwiatkowski Specjalista krzysztof.kwiatkowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 043 366 313
Katarzyna Pochwała Inspektor katarzyna.pochwala@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 039 369 312
Tomasz Woźniak Inspektor tomasz.wozniak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 043 366 313
Daria Krakowiak Podinspektor daria.krakowiak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 020 318 308
Mirosław Pisarek Podinspektor miroslaw.pisarek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 038 368 309
Wioletta Przybycień Pomoc Administracyjna 41 39 53 020 318 308
Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki EK

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Renata Pacek Naczelnik renata.pacek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 028 353 403
Beata Błach Główny Specjalista beata.blach@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 060 355 402
Izabela Kujawa Inspektor izabela.kujawa@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 029 354 402
Irmina Stochmal-Buczek Inspektor irmina.stochmal@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 061 356 402
Referat ds. Promocji
Beata Wojciechowska Kierownik beata.wojciechowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 031 357 405
Magdalena Michalska Podinspektor magdalena.michalska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 009 323 406
Łukasz Wisowaty Podinspektor lukasz.wisowaty@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 009 323 406
Wydział Finansowy FN

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Urszula Wrona Skarbnik Powiatu urszula.wrona@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 016 334 107
Karina Działak Starszy Inspektor karina.dzialak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 046 337 105
Renata Materek Starszy Inspektor renata.materek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 099 399 107
Małgorzata Rogalska Starszy Inspektor malgorzata.rogalska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 017 335 103
Katarzyna Dąbrowska Inspektor katarzyna.dabrowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 045 336 106
Irena Durlik Inspektor irena.durlik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 018 338 4
Katarzyna Hartwich Inspektor katarzyna.hartwich@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 045 336 106
Elżbieta Hucińska Inspektor elzbieta.hucinska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 017 335 103
Edyta Kralewska Pomoc Administracyjna 41 39 53 046 337 105
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GG

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Dariusz Chojnacki Naczelnik dariusz.chojnacki@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 026 350 125
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
podgik@skarzysko.powiat.pl
Grzegorz Turek Kierownik grzegorz.turek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 083 383 122
Dorota Bzinkowska Inspektor dorota.bzinkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 087 387 117
Renata Dudzianiec Inspektor renata.dudzianiec@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 084 384 121
Agata Piętak Inspektor agata.pietak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 089 389 115
Mariusz Rozwadowski Inspektor mariusz.rozwadowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 087 387 117
Wiktoria Miernik Podinspektor wiktoria.miernik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 086 386 123
Monika Ogar Podinspektor monika.ogar@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 088 388 116
Daniel Sieczka Pomoc Administracyjna daniel.sieczka@skarzysko.powiat.pl 41 3953088 388 116
Referat ds. Geodezji i Kartografii
Justyna Rokita Kierownik justyna.rokita@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 081 381 105
Monika Fiedorowicz Inspektor monika.fiedorowicz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 082 382 110
Maria Kopeć Inspektor maria.kopec@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 078 378 101
Grażyna Misztal Inspektor grazyna.misztal@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 085 385 120
Małgorzata Pańszczyk-Osóbka Inspektor malgorzata.panszczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 080 380 103
Małgorzata Zając Inspektor malgorzata.zajac@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 027 351 104
Waldemar Misztal Podinspektor waldemar.misztal@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 078 378 101
Czesław Niewczas Pomoc Administracyjna czeslaw.niewczas@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 048 352 102
Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami
Anna Gruszczyńska Kierownik anna.gruszczynska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 092 392 127
Karolina Kozik Inspektor karolina.kozik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 090 390 128
Anna Makocka Inspektor anna.makocka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 090 390 128
Justyna Wikło Inspektor justyna.wiklo@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 091 391 126
Karolina Misiowiec Podinspektor karolina.misiowiec@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 047 349 124
Katarzyna Nieczajew Pomoc Administracyjna katarzyna.nieczajew@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 090 390 128
Anita Tomczyk Pomoc Administracyjna 41 39 53 047 349 124
Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej IM

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Katarzyna Geller Naczelnik katarzyna.geller@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 019 340 304
Katarzyna Ciok Inspektor katarzyna.ciok@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011 326 305
Anna Dąbek Inspektor anna.dabek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011 326 305
Łukasz Krawiecki Inspektor lukasz.krawiecki@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 094 394 302
Mariusz Milczarek Inspektor mariusz.milczarek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 030 324 305
Barbara Dygas Starszy specjalista ds. zamówień publicznych barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 094 394 302
Referat ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej
Janusz Mik Inspektor janusz.mik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 041 343 301
Grzegorz Sławiński Kierowca grzegorz.slawinski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 041 343 301
Wydział Komunikacji i Transportu KT

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Dariusz Zarychta Naczelnik dariusz.zarychta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 022 345 9
Referat Pojazdów
Joanna Nasiołkowska Kierownik joanna.nasiolkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 079 379 5
Jolanta Ciura Starszy Inspektor 41 39 53 024 347 7,8
Aleksandra Gołębiowska Inspektor aleksandra.golebiowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 097 397 10, 11 / Archiwum
Andrzej Wisowaty Inspektor 41 39 53 025 348 7,8
Karolina Włodarczyk Inspektor karolina.wlodarczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 025 348 7, 8
Piotr Żmijewski Inspektor piotr.zmijewski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 024 347 7/8
Anna Wisowata Podinspektor 41 39 53 024 347 6,7-8
Barbara Dziób Pomoc Administracyjna barbara.dziob@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 097 397 6
Piotr Kondrak Pomoc Administracyjna piotr.kondrak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 097 397 6
Paulina Nowak Pomoc Administracyjna paulina.nowak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 097 397 6
Izabela Piętak Pomoc Administracyjna izabela.pietak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 097 397 10, 11 / Archiwum
Marzena Serek Pomoc Administracyjna 41 39 53 097 397 6
Referat Uprawnień do Kierowania i Transportu
Zbigniew Kochański Kierownik zbigniew.kochanski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 096 396 2
Sylwia Żmijewska Starszy Inspektor sylwia.zmijewska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 077 377 10/11
Zbigniew Babiarz Inspektor zbigniew.babiarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 096 376 2
Agnieszka Zarychta Inspektor agnieszka.zarychta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 023 346 10/11
Mariusz Lisowski Podinspektor mariusz.lisowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 023 346 10/11
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa OS

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Miller Naczelnik malgorzata.miller@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 035 364 109
Anna Sobczak Inspektor anna.sobczak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 093 393 106
Jacek Wierzchowski Inspektor jacek.wierzchowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036 365 107
Irena Witaszek-Kapusta Inspektor irena.witaszek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036 365 108
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich OR

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Anna Bugajska Naczelnik anna.bugajska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 007 321 204
Anna Cisowska Inspektor anna.cisowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 042 344 206
Ewelina Magdziarz Inspektor ewelina.magdziarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 042 344 206
Iwona Wiktorek Inspektor iwona.wiktorek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 057 329 206/1
Biuro Obsługi Interesanta
Kaja Anioł Pomoc Administracyjna kaja.aniol@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 040 342 1
Monika Chylicka Pomoc Administracyjna monika.chylicka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 040 342 1
Paulina Oshkina Pomoc Administracyjna 41 39 53 040 342 1
Kamil Zdziech Pomoc Administracyjna 41 39 53 040 342 1
Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr OZ

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Nosowicz Sekretarz Powiatu sekretarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 005 319 209
Karina Wiśniewska Główny Specjalista karina.wisniewska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 008 322 213
Kinga Sadza Starszy Inspektor kinga.sadza@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 008 322 214
Olga Łukomska Inspektor olga.lukomska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 006 320 209
Anna Radzimirska-Lange Inspektor anna.radzimirska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 006 320 209
Monika Białek Sekretarka 41 39 53 003 316 202
Anna Miernik Sekretarka 41 39 53 000 311 101
Zespół ds. Polityki Społecznej i Senioralnej ZS

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Edyta Ucińska Kierownik edyta.ucinska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 074 374 306
Ewelina Gluza Inspektor ewelina.gluza@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 052 312 311
Monika Pogodzińska Inspektor monika.pogodzinska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 015 333 205
Ilona Sadkowska Inspektor ilona.sadkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 052 312 311
Patrycja Bassa Pomoc Administracyjna patrycja.bassa@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 033 362 314
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego OC

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Agnieszka Prusinowska Kierownik agnieszka.prusinowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 056 328 310a
Jacek Krzepkowski Inspektor jacek.krzepkowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 051 358 310
Zespół ds. Zdrowia ZZ

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Małgorzata Nosowicz Naczelnik malgorzata.nosowicz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 005 319 208
Izabela Azarowicz Inspektor izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 098 398 211
Magdalena Wilk Inspektor magdalena.wilk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 098 398 211
Zespół Informatyczny IN

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Mariusz Bartosik Kierownik mariusz.bartosik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 075 375 408
Robert Krzysztofek Starszy Informatyk robert.krzysztofek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 050 313 408
Cezary Przeworski Starszy Informatyk cezary.przeworski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 050 313 408
Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego AU

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Izabela Kowalska Inspektor izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 053 363 204
Agnieszka Zbroszczyk Audytor Wewnętrzny agnieszka.zbroszczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 053 363 204
Zespół Radców Prawnych ZR

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonWew.Pokój
Przemysław Iskra Radca Prawny przemyslaw.iskra@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 010 325 207
Karolina Oleksiak Radca Prawny karolina.oleksiak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 010 325 207