Aktualności

Jolanta Jagiełło - piątek, 22 wrzesień 2023 14:57

W, czwartek 21 września, przy udziale samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiot zainaugurował swoją działalność nowy, lokalny portal informacyjny - skarzyskofakty.pl. Podczas oficjalnego spotkania, które miało miejsce w Hotelu „Promień” zaprezentowano założenia, tematykę i aspekty tworzenia portalu oraz informacje dziennikarzy. Nowy serwis informacyjny ma m.in. Dotyczy tematów związanych z problemami, które dotyczą mieszkańców miasta i powiatu, a także być przestrzenią do omówienia o przypadkach. Inicjatywy gratulowali m.in. samorządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus i członkowie zarządu – Katarzyna Bilska i Adam Ciok, deklarując jednocześnie kontrolę...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - piątek, 22 wrzesień 2023 14:25

Sześć uchwał przyjęli radni powiatu skarżyskiego podczas LV sesji, która odbyła się w czwartek, 21 września w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. W ramach podjętych uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023–2035 oraz wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok radni zabezpieczyli w budżecie powiatu m.in. środki na inwestycje drogowe. I tak: Wprowadzono pozyskane z RFRD dofinansowanie w wysokości 1.230 592 zł na remont drogi powiatowej na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale w gminie Łączna oraz kwotę 300 tys. zł przekazaną na ten cel przez gminę Łączna. Zwiększono o 800 tys. zł wartość II etapu realizacji...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - czwartek, 21 wrzesień 2023 09:15

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że kasa Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w dniu 29 września 2023 r. (piątek) będzie czynna do godziny 10:45 . Zachęcamy Państwa do skorzystania z opłatomatu, w którym można dokonać samodzielnych opłat bezgotówkowych. Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualności

Jolanta Jagiełło - środa, 20 wrzesień 2023 13:56

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie zakwalifikował się na wysokiej pozycji listy rankingowej konkursu na wsparcie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia. Szpital w ramach ministerialnego konkursu może liczyć na kwotę 14 668 000 zł, czyli sto procent wnioskowanej dotacji celowej. Z wnioskowanej kwoty szpital planuje przeprowadzić modernizację pomieszczeń SOR-u oraz zakupić sprzęt do diagnostyki i ratowania życia ludzkiego. Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano listę rankingową na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - wtorek, 19 wrzesień 2023 15:07

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 21 września 2023 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 odbędzie się LV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Projekt porządku obrad przewiduje: 1. Otwarcie Sesji. 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z LII, LIII i LIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami. 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji. 6. Wolne wnioski i oświadczenia. 7. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - wtorek, 19 wrzesień 2023 09:24

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 25 – 28 września oraz 23 – 27 października 2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia lisów zostaną wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów oraz wyłożone ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego...

Aktualności

Aleksandra Mazur - poniedziałek, 18 wrzesień 2023 10:57

W piątek, 15 września w DPS „Centrum Seniora” przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej odbyło się Święto „Pieczonego Ziemniaka”. Przy skocznej muzyce i pysznym jedzeniu pensjonariusze spotkali się z seniorami Powiatu Skarżyskiego i zaproszonymi gośćmi. Władze Powiatu Skarżyskiego reprezentował Członek Zarządu Adam Ciok, który pogratulował dyrektor DPS Agnieszce Herbuś zorganizowania tego typu imprezy. - Cieszy mnie, że w tak licznym gronie seniorzy z Powiatu Skarżyskiego i sąsiednich powiatów spotykają się wspólnie i integrują. Takie spotkania właśnie sprawiają, że pensjonariusze nie muszą czuć się samotni. Nasz Dom otwarty jest na kontakty ze środowiskiem zewnętrznym i to udaje się od...

Aktualności

Łukasz Wisowaty - czwartek, 14 wrzesień 2023 08:02

Starostwo Powiatowe zaprasza do udziału w ostatniej już edycji cyklu „Korona Gór Powiatu Skarżyskiego” w ramach Marszobiegu Powiatowego. Spotykamy się w sobotę 30 września br. Zapisy uczestników już od 18 września. Tradycyjnie zapewniamy bezpłatny dojazd na miejsce startu. Wyjazd autokarów zaplanowany jest na godz. 9.20 sprzed Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, a także 9.20 z parkingu przy Urzędzie Gminy Bliżyn, 9.20 z parkingu przy GOPS w Łącznej i 9.30 sprzed Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Wymarsz na trasę marszobiegu planowany jest na godz. 10.00 przy leśniczówce na ul. Zagórskiej w Suchedniowie. Trasa liczy 10 km. Meta marszobiegu zlokalizowana będzie na terenie...

POWIATOWE DĘBY to prestiżowa nagroda ustanowiona w 2001 r. uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego. Przyznawana jest corocznie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kuktury, sztuki, działalności społecznej i przedsiębiorczości. Otrzymują ją osoby, które swoją pracą i działalnością wpływają na rozwój powiatu skarżyskiego oraz jego pozytywny wizerunek, a jednocześnie cieszą się szacunkiem i uznaniem społeczności lokalnej. Nagrodę Powiatowe Dęby przyznaje Kapituła Konkursowa, której przewodniczą Starosta Skarzyski i Przewodniczacy Rady Powiatu Skarżyskiego, a którą tworzą laureaci poprzednich edycji tego konkursu. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: kultury, sztuki, sportu, działalności społecznej i przedsiębiorczości.

Nagroda Powiatowe Dęby jest wyróżnieniem osób z terenu powiatu, ich działalności, bądź twórczości w celu podkreślenia ich wybitnych osiągnięć, wyników i efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości oraz prowadzenia działań wynikających z ich osobistego zaangażowania. Te działania muszą znacznie przekraczać etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki osoby nominowanej do nagrody.
 

Nagroda „Powiatowe Dęby” może być przyznana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom - tylko jeden raz, za między innymi:

  • wyróżniające się sukcesy i osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i sportu,
  • za szczególną działalność społeczną w tym osiągnięcia w dziale budowy społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem wspierania samorządności lokalnej, upowszechnianie informacji w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych i rozpowszechniania idei samorządowej, działanie w zakresie komunikacji społecznej mające istotny wpływ na aktywizowanie lokalnych społeczności i kreowanie inicjatyw lokalnych,
  • za wyjątkowe osiągnięcia w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości a w szczególności: inwestowanie służące wzrostowi nowych miejsc pracy i rozwojowi infrastruktury, wdrażanie innowatorskich technik i technologii produkcji, rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne, wykorzystanie w gospodarce odpadów przemysłowych i energetycznych oraz surowców wtórnych, nowatorskie rozwiązania ekonomicznych i organizacyjnych programów edukacji ekologicznej i promocji zagadnień z nią związanych,
  • za znaczny wkład w promowanie powiatu i budowanie jego dobrego wizerunku.
  • uzyskanie tytułu laureatów konkursów, nagród i certyfikatów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
  • jubileusze działalności.

 

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, Starosta Skarżyski, Zarząd Powiatu Skarżyskiego, Radni Powiatu Skarżyskiego oraz organy wykonawcze organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.

 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) imię , nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego nominację,
2) określenie dziedziny nominacji 
3) uzasadnienie kandydatury, a w szczególności dane o przebiegu działalności albo pracy lub opis osiągnięć uzasadniających otrzymanie nagrody,
4)  informacje o uzyskaniu innych nagród,
5) rekomendacje.

Dokumenty

uchwała Rady i Regulamin Konkursu Powiatowe Dęby (pobierz)

LAUREACI NAGRODY "POWIATOWE DĘBY"

ROK 2002

1. ks. prałat Tadeusz Borowski  działalność społeczna
2. Mieczysław Kwiecień              przedsiębiorczość
3. Jerzy Miazga                        przedsiębiorczość
4. Roman Górzyński   przedsiębiorczość
5. Zenon Łakomiec    przedsiębiorczość
6. Barbara Piątek i Janusz Sieczka    przedsiębiorczość
7. Michał Okła    działalność społeczna
8. Władysława Kuźnia     działalność społeczna
9. Ryszard Pawlak     kultura
10. Elżbieta Rokita    kultura
11. Krzysztof Zemeła    kultura
12. Andrzej Kozłowski     sztuka
13. Krzysztof Woliński     kultura
14. Grzegorz Bień     działalność społeczna
15. Stanisław Grzesiak     przedsiębiorczość, kultura
16. Andrzej Bętkowski     działalność społeczna
17. January Lewandowski     działalność społeczna

ROK 2003

18. Marek Ungier      działalność społeczna
19. ks. Jerzy Karbownik     działalność społeczna
20. Lech Wojteczek,     przedsiębiorczość
21. Marianna Surma     działalność społeczna
22. Grażyna Nowak      działalność społeczna
23. Muzeum im. Orła Białego –   w dziedzinie kultura
24. Krzysztof Szczygieł     w dziedzinie kultura

ROK 2004

25. Ks. Infułat Józef Wójcik   działalność społeczna
26. Barbara Rozwadowska     działalność społeczna
27. Janusz Kierkowski     w dziedzinie kultura
28. Maria Kiersnowska     działalność społeczna
29. Barbara Pająk      działalność społeczna
30. Waldemar i Arkadiusz Pawliszak,   w dziedzinie przedsiębiorczość
     

ROK 2005

31. Stanisław Barański    w dziedzinie działalność społeczna
      (nagroda przyznana pośmiertnie)
32. Ewa Nowak w dziedzinie    działalność społeczna 
33. Andrzej Staśkowiak    w dziedzinie działalność społeczna
34. Joanna Robakowska    w dziedzinie działalność społeczna
35. Łukasz Długosz     w dziedzinie kultura

ROK 2006 

36. Ireneusz Boczek     w dziedzinie kultura
37. Teodor Ireneusz Gołąbek    w dziedzinie kultura  
38. Tadeusz Turski     w dziedzinie działalność społeczna
39. Paweł Ząbczyk     w dziedzinie sztuka 
 
ROK 2007

1. Krystyna Skowron    działalność społeczna i kulturalna.
2. Tomasz Piętak     w dziedzinie kultura
3. Krzysztof Długosz    w dziedzinie kultura  
4. Zbigniew Pietras    w dziedzinie sport
5. Maria Wroniewska    w dziedzinie działalność społeczna

ROK 2008

1. Janusz Borowiec (pośmiertnie) - w dziedzinie działalność społeczna     
2. Apolonia Winiarska -  w dziedzinie działalność społeczna,
3. Marian Mielewczyk -  w dziedzinie działalność społeczna
4. Ks. kan. Marian Mężyk -  - w dziedzinie działalność społeczna-
5. Chór Sursum Corda  - w dziedzinie kultura
6. Ryszard Niemiec -  w dziedzinie sport
7. Jerzy Żmijewski - w dziedzinie działalność społeczna
8. DROGMAS Zakład Robót Drogowych - w dziedzinie przedsiębiorczość

ROK 2009 

1. Przedsiębiorstwo Handlowe BATMAR - przedsiębiorczość.
2.  Grażyna Wódz - działalność społeczna
3. Jarosław Tarasiński - działalność społeczna
4. Halina Karpińska - działalność społeczna
5. Leon Gójski -działalność społeczna
6. Edward Kępa -działalność społeczna

 ROK 2010

1. MEDIKUS - X Lekarska Spółka Partnerska - przedsiębiorczość.
2. Marianna Józefczak - Sosińska - działalność społeczna
3. Jerzy Krauze - kultura 
4. Zakład Produkcyjno-Handlowo - usługowy DANA - przedsiębiorczość
5. Henryk Czech - działalność społeczna
6. Bogusław Winkler - działalność społeczna
SIPWŚ

umws ws baner sipws1

Pomoc Prawna

pomoc prawna

Geoportal
Nieruchomości

nieruchomosci

Transmisja sesji Rady Powiatu

live tv

Koronawirus

koronawirus

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.