Aktualności

Jolanta Jagiełło - piątek, 30 wrzesień 2022 13:31

Blisko 220 tys. zł pozyskał powiat skarżyski na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Środki pochodzą z konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”. Z pozyskanych pieniędzy skorzystają m.in. szkoły podległe powiatowi. W czwartek 29 września starosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska oraz sekretarz Małgorzata Nosowicz spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych i II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej by podzielić się dobrą informacją, że ich szkoły wyposażone zostaną w nowy sprzęt informatyczny. Umowa na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” już została podpisana. Projektem objęte zostaną trzy szkoły średnie, tj. I LO, II LO i...

Aktualności

Beata Wojciechowska - piątek, 30 wrzesień 2022 12:39

Fotografujesz, nie boisz się wyzwań, wykazujesz się kreatywnością i masz chęć powalczyć o nagrody finansowe ? Jeśli odpowiedziałeś „tak” na wszystkie pytania, to ten konkurs jest dla Ciebie! Już 1 października 2022r . Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej wspólnie z Radą Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej organizują wyjątkowe przedsięwzięcie w którym nie może zabraknąć także i Ciebie! Pula nagród w konkursie to aż 6000 zł! „KADRmagedon” to nie lada wyzwanie dla fotografów i pasjonatów fotografii. Przez 8 godzin uczestnicy konkursu konkurują ze sobą na terenie Powiatu Skarżyskiego, by wykonać dziewięć wyjątkowych zdjęć i powalczyć o nagrody finansowe! Co godzinę...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - piątek, 30 wrzesień 2022 10:44

135 uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Ten bardzo uroczysty akt jest potwierdzeniem oficjalnej przynależności pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. W tym ważnym dniu uczniom towarzyszyli przedstawiciele powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus, członek zarządu Katarzyna Bilska i naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Renata Pacek, a także dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele Hufca Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły Halina Sieczka , która wprowadziła sztandar oraz przywitała uczniów...

Aktualności

Magdalena Wilk - piątek, 30 wrzesień 2022 09:25

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w październiku 2022 r. Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego. 1 października 2022 Apteka ul. Metalowców 5 571 060 202 2 października 2022 Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48 3 października 2022 „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 (41) 251-60-22 4 października 2022 Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 (41) 252-81-26 5 października 2022 Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. 1-go Maja 34 885 865 935 6 października 2022 Apteka „Miętowa” ul. Niepodległości 88 (41) 375-37-41 7 października 2022 Apteka ul. Sokola 2/5A (41) 251-07-30 8 października 2022 Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Sokola...

Aktualności

Beata Wojciechowska - czwartek, 29 wrzesień 2022 10:44

Starostwo Powiatowe oraz Sołectwo Rędocin zaprasza do udziału w trzeciej już edycji cyklu „Korona Gór Powiatu Skarżyskiego” organizowanego w ramach Marszobiegu Powiatowego. Spotykamy się w sobotę 8 października 2022r. Zapisy uczestników już od 1 października. Tradycyjnie zapewniamy bezpłatny dojazd na miejsce startu. Wyjazd autokarów zaplanowany jest na godz. 10.00 sprzed Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, z parkingu przy Urzędzie Gminy Bliżyn - 9.45 oraz sprzed Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie o godz. 10.00. Wymarsz na trasę marszobiegu planowany jest na godz. 10.40 z Hucisk (gmina Szydłowiec). Trasa liczy około 7 km. i wiedzie turystycznym szlakiem zielonym poprzez szczyt...

SCWEW

Łukasz Wisowaty - środa, 28 wrzesień 2022 07:51

Powiat skarżyski jako jedyny w województwie świętokrzyskim przystąpił do realizacji dwóch projektów w ramach edukacji włączającej : „Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej” (SCWEW) i „Centra Informacyjno- Doradcze Dla Osób z Niepełnosprawnością”(CIDON). Ośrodek Wsparcia i Testów powstał przy (SCWEW) w ramach programu Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Centra Informacyjno-Doradcze Dla Osób z Niepełnosprawnością” (CIDON)” w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Ośrodek bazuje na wiedzy i umiejętnościach grona ekspertów, którzy oferują specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - poniedziałek, 26 wrzesień 2022 14:56

Członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski wziął udział w debacie publicznej „Suchedniów. Wczoraj i jutro”, która odbyła się w niedzielę 25 września w ramach wydarzenia pn.”Naturalnie Aktywny Jubileusz”. Impreza będąca częścią obchodów 60-lecia nadania praw miejskich dla Suchedniowa została zorganizowana przez Fundację Triada. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Skarżyski Artur Berus, a Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, które m.in. zaprezentowało swoje stoisko było partnerem wydarzenia, w którym udział wzięła również członek zarządu Katarzyna Bilska. W ramach wydarzenia pn.”Naturalnie Aktywny Jubileusz” zorganizowany został sześciokilometrowy na terenie miasta...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - poniedziałek, 26 wrzesień 2022 13:49

W poniedziałek 26 września w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbyło się posiedzenie Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli zarządu powiatu - starosty Artura Berusa , wicestarosty Anny Leżańskiej , członków: Katarzyny Bilskiej i Tadeusza Bałchanowskiego , a także powiatowych służb, inspekcji, straży oraz przedstawicieli władz gmin powiatu skarżyskiego. Podczas posiedzenia omówiono działania prewencyjne związane ze standardową procedurą, przewidzianą w przepisach prawa i stosowaną na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W związku z przekazaniem w ubiegłym tygodniu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w...

POWIATOWE DĘBY to prestiżowa nagroda ustanowiona w 2001 r. uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego. Przyznawana jest corocznie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kuktury, sztuki, działalności społecznej i przedsiębiorczości. Otrzymują ją osoby, które swoją pracą i działalnością wpływają na rozwój powiatu skarżyskiego oraz jego pozytywny wizerunek, a jednocześnie cieszą się szacunkiem i uznaniem społeczności lokalnej. Nagrodę Powiatowe Dęby przyznaje Kapituła Konkursowa, której przewodniczą Starosta Skarzyski i Przewodniczacy Rady Powiatu Skarżyskiego, a którą tworzą laureaci poprzednich edycji tego konkursu. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: kultury, sztuki, sportu, działalności społecznej i przedsiębiorczości.

Nagroda Powiatowe Dęby jest wyróżnieniem osób z terenu powiatu, ich działalności, bądź twórczości w celu podkreślenia ich wybitnych osiągnięć, wyników i efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości oraz prowadzenia działań wynikających z ich osobistego zaangażowania. Te działania muszą znacznie przekraczać etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki osoby nominowanej do nagrody.
 

Nagroda „Powiatowe Dęby” może być przyznana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom - tylko jeden raz, za między innymi:

  • wyróżniające się sukcesy i osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i sportu,
  • za szczególną działalność społeczną w tym osiągnięcia w dziale budowy społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem wspierania samorządności lokalnej, upowszechnianie informacji w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych i rozpowszechniania idei samorządowej, działanie w zakresie komunikacji społecznej mające istotny wpływ na aktywizowanie lokalnych społeczności i kreowanie inicjatyw lokalnych,
  • za wyjątkowe osiągnięcia w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości a w szczególności: inwestowanie służące wzrostowi nowych miejsc pracy i rozwojowi infrastruktury, wdrażanie innowatorskich technik i technologii produkcji, rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne, wykorzystanie w gospodarce odpadów przemysłowych i energetycznych oraz surowców wtórnych, nowatorskie rozwiązania ekonomicznych i organizacyjnych programów edukacji ekologicznej i promocji zagadnień z nią związanych,
  • za znaczny wkład w promowanie powiatu i budowanie jego dobrego wizerunku.
  • uzyskanie tytułu laureatów konkursów, nagród i certyfikatów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
  • jubileusze działalności.

 

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, Starosta Skarżyski, Zarząd Powiatu Skarżyskiego, Radni Powiatu Skarżyskiego oraz organy wykonawcze organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.

 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) imię , nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego nominację,
2) określenie dziedziny nominacji 
3) uzasadnienie kandydatury, a w szczególności dane o przebiegu działalności albo pracy lub opis osiągnięć uzasadniających otrzymanie nagrody,
4)  informacje o uzyskaniu innych nagród,
5) rekomendacje.

Dokumenty

uchwała Rady i Regulamin Konkursu Powiatowe Dęby (pobierz)

LAUREACI NAGRODY "POWIATOWE DĘBY"

ROK 2002

1. ks. prałat Tadeusz Borowski  działalność społeczna
2. Mieczysław Kwiecień              przedsiębiorczość
3. Jerzy Miazga                        przedsiębiorczość
4. Roman Górzyński   przedsiębiorczość
5. Zenon Łakomiec    przedsiębiorczość
6. Barbara Piątek i Janusz Sieczka    przedsiębiorczość
7. Michał Okła    działalność społeczna
8. Władysława Kuźnia     działalność społeczna
9. Ryszard Pawlak     kultura
10. Elżbieta Rokita    kultura
11. Krzysztof Zemeła    kultura
12. Andrzej Kozłowski     sztuka
13. Krzysztof Woliński     kultura
14. Grzegorz Bień     działalność społeczna
15. Stanisław Grzesiak     przedsiębiorczość, kultura
16. Andrzej Bętkowski     działalność społeczna
17. January Lewandowski     działalność społeczna

ROK 2003

18. Marek Ungier      działalność społeczna
19. ks. Jerzy Karbownik     działalność społeczna
20. Lech Wojteczek,     przedsiębiorczość
21. Marianna Surma     działalność społeczna
22. Grażyna Nowak      działalność społeczna
23. Muzeum im. Orła Białego –   w dziedzinie kultura
24. Krzysztof Szczygieł     w dziedzinie kultura

ROK 2004

25. Ks. Infułat Józef Wójcik   działalność społeczna
26. Barbara Rozwadowska     działalność społeczna
27. Janusz Kierkowski     w dziedzinie kultura
28. Maria Kiersnowska     działalność społeczna
29. Barbara Pająk      działalność społeczna
30. Waldemar i Arkadiusz Pawliszak,   w dziedzinie przedsiębiorczość
     

ROK 2005

31. Stanisław Barański    w dziedzinie działalność społeczna
      (nagroda przyznana pośmiertnie)
32. Ewa Nowak w dziedzinie    działalność społeczna 
33. Andrzej Staśkowiak    w dziedzinie działalność społeczna
34. Joanna Robakowska    w dziedzinie działalność społeczna
35. Łukasz Długosz     w dziedzinie kultura

ROK 2006 

36. Ireneusz Boczek     w dziedzinie kultura
37. Teodor Ireneusz Gołąbek    w dziedzinie kultura  
38. Tadeusz Turski     w dziedzinie działalność społeczna
39. Paweł Ząbczyk     w dziedzinie sztuka 
 
ROK 2007

1. Krystyna Skowron    działalność społeczna i kulturalna.
2. Tomasz Piętak     w dziedzinie kultura
3. Krzysztof Długosz    w dziedzinie kultura  
4. Zbigniew Pietras    w dziedzinie sport
5. Maria Wroniewska    w dziedzinie działalność społeczna

ROK 2008

1. Janusz Borowiec (pośmiertnie) - w dziedzinie działalność społeczna     
2. Apolonia Winiarska -  w dziedzinie działalność społeczna,
3. Marian Mielewczyk -  w dziedzinie działalność społeczna
4. Ks. kan. Marian Mężyk -  - w dziedzinie działalność społeczna-
5. Chór Sursum Corda  - w dziedzinie kultura
6. Ryszard Niemiec -  w dziedzinie sport
7. Jerzy Żmijewski - w dziedzinie działalność społeczna
8. DROGMAS Zakład Robót Drogowych - w dziedzinie przedsiębiorczość

ROK 2009 

1. Przedsiębiorstwo Handlowe BATMAR - przedsiębiorczość.
2.  Grażyna Wódz - działalność społeczna
3. Jarosław Tarasiński - działalność społeczna
4. Halina Karpińska - działalność społeczna
5. Leon Gójski -działalność społeczna
6. Edward Kępa -działalność społeczna

 ROK 2010

1. MEDIKUS - X Lekarska Spółka Partnerska - przedsiębiorczość.
2. Marianna Józefczak - Sosińska - działalność społeczna
3. Jerzy Krauze - kultura 
4. Zakład Produkcyjno-Handlowo - usługowy DANA - przedsiębiorczość
5. Henryk Czech - działalność społeczna
6. Bogusław Winkler - działalność społeczna
SIPWŚ

umws ws baner sipws1

PN-EN ISO 9001:2015

certika

Pomoc Prawna

pomoc prawna

Geoportal

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30