Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Irmina Stochmal-Buczek - czwartek, 01 czerwiec 2023 15:02

W dniu 30 maja 2023 roku w sali konferencyjnej przy Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” . Projekt polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i ich rodzin. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektora oświaty, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Spotkanie poprowadziła Irmina Stochmal-Buczek pełniąca w projekcie funkcję Koordynatora Wsparcia Międzysektorowego . Cele, znaczenie i założenia projektu przedstawiła dr hab. Stanisława Byra z Uniwersytetu Marii...

Edukacja

Renata Pacek - czwartek, 01 czerwiec 2023 13:28

Diagnoza rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, zatwierdzona w dniu 6 kwietniu 2023 roku na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego (wyciąg z protokołu Nr 16/2023) treść w załączniku diagnoza-ZSE_2023.pdf 1.03 MB

Aktualności

Magdalena Wilk - środa, 31 maj 2023 09:39

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w czerwcu 2023 r. Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego

Aktualności

Jolanta Jagiełło - wtorek, 30 maj 2023 15:04

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w dniu 05.05.2023 r. została ogłoszona ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852), w której uchyla się przepis, na podstawie którego przedłużona jest ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zgodnie z art. 23 wyżej wskazanej ustawy wprowadzono następujące etapy wygaszania orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności , których okres ważności upłynął:...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - poniedziałek, 29 maj 2023 14:51

Blisko 250 osób wzięło udział w „Spacerze pamięci do Mauzoleum w Michniowie”. Wydarzenie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Mauzoleum Wsi Polskich w Michniowie oraz Nadleśnictwo Suchedniów było okazją do poznania trudnej historii wsi Michniów oraz jej mieszkańców z 1943 r.. Był również formą aktywnego spędzenia czasu w otoczeniu natury suchedniowskich lasów. - Dziękuję, że byliście z nami podczas tego historyczno – edukacyjnego wydarzenia, które upamiętnia 80. Rocznicę Zagłady Wsi Michniów oraz wpisuje się w kalendarz wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Jubileuszowi 25-lecia Powiatu Skarżyskiego - zaznaczył starosta Artur Berus zwracając się do uczestników...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - piątek, 26 maj 2023 12:16

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego z okazji DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO składamy wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym najlepsze życzenia wytrwałości, zapału w realizacji zadań i satysfakcji z pełnienia tej odpowiedzialnej roli. Dziękujemy za zaangażowanie, wspólną troskę i wszelkie działania na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny Starosta Powiatu Skarżyskiego ARTUR BERUS Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego JACEK JEŻYK

Aktualności

Jolanta Jagiełło - czwartek, 25 maj 2023 15:33

To już pewne. Jeszcze w tym roku na skrzyżowaniu ulic Towarowej i 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej powstanie małe rondo. Umowa na realizację inwestycji została podpisana. Prace ruszą już w czerwcu. - Jest to kolejna inwestycja realizowana w mieście przez Powiat Skarżyski przy wykorzystaniu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz własnych – zaznacza starosta Artur Berus. W ramach realizacji zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” wybudowane zostanie małe rondo oraz obie ulice zostaną przebudowane w granicach istniejącego pasa drogowego. Prace związane z przebudową ulic i budową ronda wykona wybrana w drodze...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - poniedziałek, 22 maj 2023 15:31

Powiat Skarżyski zakończył realizację kolejnych inwestycji drogowych. Efektem wykonanych zadań jest 9 przebudowanych przejść dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej, na których m.in. wymieniono sygnalizację świetlną oraz wykonano aktywne oznakowanie poziome. Komisja pod przewodnictwem członka zarządu Tadeusza Bałchanowskiego oraz w obecności m.in. starosty Artura Berusa i przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Powiatu Skarżyskiego Emila Tokarczyka dokonała w miniony piątek 19 maja odbioru inwestycji. Mieszkańcy miasta mogą z tych bezpiecznych przejść już w pełni korzystać. Przejścia są przystosowane dla osób...

08112101-statuetka_powiatowe_dby_mini.jpg

Uchwała nr 109-XIII-2011 - Ustanowienie nagrody "Powiatowe Dęby"

Regulamin przyznawania nagrody "Powiatowe Dęby"

Wniosek o przyznanie nagrody "Powiatowe Dęby"

SIPWŚ

umws ws baner sipws1

Pomoc Prawna

pomoc prawna

Geoportal
Nieruchomości

nieruchomosci

Transmisja sesji Rady Powiatu

live tv

Koronawirus

koronawirus

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.