Aktualności

Jolanta Jagiełło - środa, 07 czerwiec 2023 13:31

W piątek, 2 czerwca b.r., odbyło się podsumowanie II edycji Międzyszkolnej Rywalizacji Wiedzy „Orły Powiatu”. „Orły Powiatu” to cykl konkursów przedmiotowych, którego zadaniem było wzmocnienie obszaru pracy z uczniem zdolnym i ambitnym, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań, zdolności twórczego myślenia jak również integrowanie środowisk edukacyjnych powiatu skarżyskiego. Konkurs ten organizowany był przez Stowarzyszenie „Erbel-Szkoła Przyszłości" w partnerstwie ze szkołami ponadpodstawowymi powiatu skarżyskiego. Każdy z 7 konkursów składał się z dwóch etapów. Liderem każdego z konkursów była inna szkoła (z wyjątkiem informatyki i geografii). Za organizację Powiatowego Konkursu...

Świętokrzyskie dla Ukrainy

Jolanta Jagiełło - środa, 07 czerwiec 2023 13:01

Wspólne piknikowanie, grillowanie oraz animacje, gry i wspaniała zabawa wypełniły czas najmłodszym uczestnikom projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, dla których zorganizowano Dzień Dziecka pełen atrakcji. W wydarzeniu wzięło udział osiemdziesięcioro dzieci, uchodźców z Ukrainy wraz z opiekunami. Towarzyszyli im również członkowie Zarządu Powiatu Skarżyskiego – Katarzyna Bilska i Adam Ciok . Święto dzieci odbyło się na terenie Ruin Wielkiego Pieca Huty Rejów w okolicy Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej w minioną niedzielę 4 czerwca. Ogromną radość sprawiły dzieciom paczki ze słodyczami i upominkami, które wręczył im na zakończenie trzygodzinnej imprezy członek zarządu Adam Ciok...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - środa, 07 czerwiec 2023 12:54

Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Adam Ciok reprezentował samorząd powiatu podczas Świętokrzyski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych. Wziął udział zarówno w Ceremonii Otwarcia, jak i w Ceremonii Dekoracji zawodników, którym pogratulował osiągnięć sportowych. Turniej pod patronatem honorowym starosty Artura Berusa został rozegrany 30 maja, na boisku Orlik przy hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej. Wzięło w nim udział 80 zawodników z 17 klubów Olimpiad Specjalnych z całego regionu świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia sportowego był Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Świętokrzyskie oraz Klub Olimpiad Specjalnych "Tornado”...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - środa, 07 czerwiec 2023 10:53

Pieniądze zebrane podczas Charytatywnego Karnawałowego Balu Miłośników Sportu 2023 trafiły do 23 młodych sportowców z terenu powiatu skarżyskiego w formie jednorazowych stypendiów. Część zebranej kwoty w wysokości 15 tys. zł przekazano także Skarżyskiemu Towarzystwu Tenisowemu STT „SMECZ” na Letnią Akademię Tenisa. Stypendia sportowe oraz wsparcie dla tenisistów na łączną kwotę 45 tys. zł wręczył sportowcom pomysłodawca balu Tomasz Wąsowski jednocześnie radny powiatu skarżyskiego przy współudziale partnerskim zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia – starosty skarżyskiego Artura Berusa, Zarządu Powiatu Skarżyskiego, wiceprzewodniczącego rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Bogusława Cioka...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - wtorek, 06 czerwiec 2023 14:49

- Jest mi niezmiernie miło , że Powiat Skarżyski i Starosta Skarżyski mógł objąć patronatem honorowym nad dzisiejszym turniejem. Wiem ile wyrzeczeń Was kosztuje sport. Też jestem sportowcem i wiem jak w pocie czoła trzeba pracować, aby osiągać dobre wyniki. Ale wyniki to jedno, a ja przede wszystkim życzę Wam żebyście się dobrze bawili i mieli uśmiechy na twarzy, bo myślę, że i tak dzisiaj wszyscy jesteście zwycięzcami – mówił starosta Artur Berus otwierając „Świętokrzyski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych Skarżysko-Kamienna 2023. Turniej zorganizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Świętokrzyskie oraz skarżyskie Kluby Olimpiad Specjalnych „Buziaki” i „Tacy Sami” odbywa...

Aktualności

Aleksandra Mazur - poniedziałek, 05 czerwiec 2023 13:21

W dniu 11 czerwca 2023r. o godz. 16.00 w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się koncert z okazji jubileuszu 90-lecia Chóru „CURSUM CORDA”. W koncercie wezmą udział: Chór „FERMATA” z Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu – dyrygent Zbigniew Matla Chór „Ostrobramski” z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej – dyrygent Monika Walczak Chór Młodzieżowy im. Jana Pawła II z Opoczna – Parafii św. Rodziny – dyrygent Piotr Pawlik Chór Adalbertus z Parafii św. Wojciecha z Kraśnicy – dyrygent Michał Fiderek Chór św. Ludwika z Bliżyna – dyrygent Krystian Fornal Chór „Sursum Corda” z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej...

Aktualności

Łukasz Wisowaty - piątek, 02 czerwiec 2023 08:58

Starostwo Powiatowe w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasze Pogorzałe zapraszają do udziału w kolejnej edycji cyklu „Korona Gór Powiatu Skarżyskiego” w ramach Marszobiegu Powiatowego. Spotykamy się w sobotę 17 czerwca br. Zapisy uczestników już od 5 czerwca. Tradycyjnie zapewniamy bezpłatny dojazd na miejsce startu. Wyjazd autokarów zaplanowany jest na godz. 10.00 sprzed Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, a także 9.45 z parkingu przy Urzędzie Gminy Bliżyn i 9.30 sprzed Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Wymarsz na trasę marszobiegu planowany jest na godz. 10.20 z placu przy mogile na Brzasku. Trasa liczy około 8 km. i wiedzie turystycznym szlakiem żółtym w kierunku Góry...

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Irmina Stochmal-Buczek - czwartek, 01 czerwiec 2023 15:02

W dniu 30 maja 2023 roku w sali konferencyjnej przy Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” . Projekt polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i ich rodzin. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektora oświaty, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Spotkanie poprowadziła Irmina Stochmal-Buczek pełniąca w projekcie funkcję Koordynatora Wsparcia Międzysektorowego . Cele, znaczenie i założenia projektu przedstawiła dr hab. Stanisława Byra z Uniwersytetu Marii...

logo-dpp-intro

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 61/124/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r".

Prowadzenie:
1) punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, 26-110 Skarżysko -Kamienna, ul. Legionów 119,
2) punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w budynku I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. 1-ga Maja 82

powierza się Stowarzyszeniu Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki finansowe z dotacji celowej przyznanej powiatowi skarżyskiemu z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów w wysokości
126 060,00 zł, w tym:
1) kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 60.060 zł (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 2.970 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100);
2) kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wynosi 60.060 zł (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 2.970 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100).

 

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakres administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r."

Uzupełnienie do ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w części dotyczącej wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe z dotacji celowej przyznanej powiatowi skarżyskiemu z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów w wysokości 126 060,00 zł, w tym:

  1. kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 60.060 zł (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 2.970 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100);
  2. kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wynosi 60.060 zł (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 2.970 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100).

pdfUchwała_Zarządu_Powiatu.pdf135.46 KB

pdfOgłoszenie_Zarządu_Powiat.pdf748.72 KB

pdfZałączniki_1_4.pdf116.33 KB

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SKARŻYSKIEGO

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa,
adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

pdfLISTA_JEDNOSTEK_NIEODPŁATNEGO_PORADNICTWA-2docx.pdf

Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są na podstawie ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 i 2212)

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE SKARŻYSKIM - 2020 r.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE

1. Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, pl. Floriański 1.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 – 12.00

wtorek: 13.00 – 17.00

środa: 9.00 – 13.00

czwartek: 13.00 – 17.00

piątek: 8.00 – 12.00

2. Punkt w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 – 12.00

wtorek: 10.00 – 14.00

środa: 8.00 – 12.00

czwartek: 10.00 – 14.00

piątek: 8.00 – 12.00 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Punkt w I Liceum Ogólnokształcącym w Skarzysku-kamiennej, ul. 1 Maja 82;

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 10.00 – 14.00

wtorek: 8.00 – 12.00

środa: 10.00 – 14.00

czwartek: 8.00 – 12.00

piątek: 10.00 – 14.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 41 39-53-042 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

 

FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ

(porady dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się)

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz, osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy (formularz poniżej).

pdfoswiadczenie.pdf182.97 KB

docxoswiadczenie.docx14.18 KB

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Zgłoszeń na wizyty osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście można dokonać
w następujący sposób:

  • telefonicznie – pod numerem telefonu: 41 39-53-042 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej;
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu
z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem (art. 8 ust. 8 ustawy).

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przepis daje podstawę
do umówienia osoby uprawnionej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłumacza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogodną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą środki porozumiewania się na odległość, ze względu na posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspomagającego połączonego
z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.

 
 
SIPWŚ

umws ws baner sipws1

Pomoc Prawna

pomoc prawna

Geoportal
Nieruchomości

nieruchomosci

Transmisja sesji Rady Powiatu

live tv

Koronawirus

koronawirus

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.