Aktualności

Jolanta Jagiełło - piątek, 27 styczeń 2023 14:02

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Skarżysku- Kamiennej bierze udział w konkursie organizowanym przez PARK ROZRYWKI MANDORIA. Możemy pomóc w zdobyciu nagrody dla szkoły! Klasa 4a z SP nr 1 przygotowała makietę na temat „Jak wyglądał świat 500 lat temu?”. Praca zakwalifikowała się do II etapu konkursu! Wybrano jedynie 10 prac nadesłanych przez uczniów z całej Polski. Uczniowie włożyli dużo pracy w stworzenie pięknej makiety, poświęcili swój wolny czas i liczą na pomoc. Zdjęcie makiety zostało opublikowane na profilu Mandorii na Facebooku i tam też można na nie głosować – https://www.facebook.com/mandoriapl/photos/pcb.979086223496025/979082000163114 Jedna osoba może oddać w...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - piątek, 27 styczeń 2023 12:11

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej od lat włącza się w akcję charytatywną na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem lat ubiegłych i w tym roku prowadzona jest wśród pracowników starostwa zbiórka do puszki. Tradycyjnie powiat przekazał także przedmioty do licytacji, która odbędzie się w MCK 29 stycznia. Będzie można wylicytować kolację ze starostą skarżyskim Arturem Berusem oraz jubileuszowe filiżanki. Zebrane w tym roku fundusze podczas 31. Finału WOŚP przeznaczone zostaną na walkę z sepsą. 31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!”. W Skarżysku-Kamiennej WOŚP zagra w Miejskim Centrum Kultury,...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - piątek, 27 styczeń 2023 11:00

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za działania realizowane na rzecz pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Życzymy Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Starosta Powiatu Skarżyski Artur Berus Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk

Aktualności

Jolanta Jagiełło - czwartek, 26 styczeń 2023 13:41

Powiat Skarżyski i Gmina Skarżysko Kościelne również w roku 2023 zapewnią mieszkańcom Lipowego Pola i Majkowa połączenia autobusowe na trasach Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko-Kamienna oraz Majków – Skarżysko-Kamienna. Porozumienie na uruchomienie dwóch linii autobusowych władze powiatu i gminy podpisały w czwartek, 26 stycznia. Współpraca samorządów ułatwi mieszkańcom dojazd do szkół, miejsc pracy czy ośrodków zdrowia. Porozumienie podpisali: ze strony powiatu - starosta Artur Berus , członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski , skarbnik Urszula Wrona , a ze strony gminy - wójt Skarżyska Kościelnego Jacek Bryzik i skarbnik Magdalena Węgłowska . Powiat Skarżyski na uruchomienie dwóch...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - wtorek, 24 styczeń 2023 08:57

Mesko S.A. objęło swoim patronatem klasę pierwszą w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej kształcącą uczniów w zawodzie technik mechatronik. Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Umowę patronacką między szkołą a przedsiębiorstwem podpisano w poniedziałek 23 stycznia w obecności uczniów klas mechatronicznych. Gościem wydarzenia była członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska. Klasa patronacka umożliwia efektywne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Stanowi korzyść zarówno dla szkoły, uczniów jak...

25-lecie Powiatu Skarżyskiego

Jolanta Jagiełło - piątek, 20 styczeń 2023 10:14

Koncertem pt. „Z muzyką w Nowy Rok” zainaugurowano obchody Jubileuszu 25-lecia Powiatu Skarżyskiego. Koncert odbył się w środę, 18 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej. Wystąpili w nim nauczyciele i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej oraz stypendyści Fundacji „Daj Szansę”, którzy zaprezentowali muzykę klasyczną i rozrywkową. Rok 2023 jest rokiem Jubileuszu 25-lecia Powiatu Skarżyskiego. W związku z tym Starosta Skarżyski Artur Berus i Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk zaprosili mieszkańców powiatu na koncert inaugurujący obchody jubileuszu pt. „Z muzyką w Nowy Rok”. - W styczniu rozpoczynamy wszystkie uroczystości, które będą...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - czwartek, 19 styczeń 2023 15:56

Rozbudowana ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej wraz z wybudowanym nowym rondem została w czwartek 19 stycznia oddana do użytku. Inwestycja realizowana z budżetu powiatu skarżyskiego oraz środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została wykonana w ciągu pięciu miesięcy. Przy odbiorze zadania obecni byli przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus, przewodniczący rady Jacek Jeżyk, członkowie zarządu – Tadeusz Balchanowski i Adam Ciok oraz radna Barbara Kocia. - Bardzo się cieszę, że ul Łyżwy w końcu doczekała się remontu. Mówimy tu o 800 metrach drogi plus budowie ronda. Pozyskane przez powiat środki zewnętrze na ten cel to prawie 2 mln zł. Uważam, że...

Aktualności

Jolanta Jagiełło - czwartek, 19 styczeń 2023 12:12

W tym roku przypada 160. rocznica Powstania Styczniowego. W czwartek, 19 stycznia członkowie zarządu powiatu skarżyskiego Katarzyna Bilska oraz Tadeusz Balchanowski oddali hołd poległym Powstańcom Styczniowym. Samorządowcy w imieniu władz powiatu złożyli wiązankę kwiatów przy Krzyżu Powstańczym oraz zapalili znicze przy tablicy pamiątkowej na ul. Bodzentyńskiej w Suchedniowie.

Do 30 marca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody „Powiatowe Dęby” - prestiżowej nagrody ustanowionej w powiecie skarżyskim w celu wyróżnienia osób za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: kultury, sztuki, kultury fizycznej, działalności społecznej i przedsiębiorczości. Dotychczas otrzymało ją 75 osób.

Nagroda została ustanowiona w 2001r. uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego. Przyznawana była do 2010 roku corocznie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, obecnie nagrody są przyznawane co dwa lata. Powiatowe Dęby otrzymują osoby, które swoją pracą i działalnością wpływają na rozwój powiatu skarżyskiego oraz jego pozytywny wizerunek, a jednocześnie cieszą się szacunkiem i uznaniem społeczności lokalnej. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursowa, której przewodniczy Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego, a którą tworzą laureaci poprzednich edycji tego konkursu.

Nagroda „Powiatowe Dęby” może być przyznana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom - tylko jeden raz.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, Starosta Skarżyski, Prezydent, Burmistrz, Wójt gminy powiatu skarżyskiego, co najmniej trzech radnych rad gmin powiatu skarżyskiego, upoważnieni przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.

 Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) imię , nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego nominację,
2) określenie dziedziny nominacji 
3) uzasadnienie kandydatury, a w szczególności dane o przebiegu działalności albo pracy lub opis osiągnięć uzasadniających otrzymanie nagrody,
4)  informacje o uzyskaniu innych nagród,
5) rekomendacje.

Wnioski należy składać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w kopercie z dopiskiem „NAGRODA POWIATOWE DĘBY” do dnia 30 marca 2018 roku.

 

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=853&bip_id=1981

Regulamin przyznawania Nagrody Powiatowe Dęby regulamin-przyznawania-nagrody-powiatowe-deby.doc39 KB

Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatowe Dęby  wniosek_o_przyznanie_nagrody_Powiatowe_Dęby.doc57 KB

 

LAUREACI   NAGRODY "POWIATOWE DĘBY"

ROK 2002

 1. ks. prałat Tadeusz Borowski - działalność społeczna
  2. Mieczysław Kwiecień - przedsiębiorczość
  3. Jerzy Miazga - przedsiębiorczość
  4. Roman Górzyński - przedsiębiorczość
  5. Zenon Łakomiec - przedsiębiorczość
  6. Barbara Piątek i Janusz Sieczka - przedsiębiorczość
  7. Michał Okła - działalność społeczna
  8. Władysława Kuźnia - działalność społeczna
  9. Ryszard Pawlak - kultura
  10. Elżbieta Rokita - kultura
  11. Krzysztof Zemeła - kultura
  12. Andrzej Kozłowski- sztuka
  13. Krzysztof Woliński - kultura
  14. Grzegorz Bień - działalność społeczna
  15. Stanisław Grzesiak - przedsiębiorczość, kultura
  16. Andrzej Bętkowski - działalność społeczna
  17. January Lewandowski - działalność społeczna

ROK 2003

 1. Marek Ungier - działalność społeczna
  19. ks. Jerzy Karbownik - działalność społeczna
  20. Lech Wojteczek - przedsiębiorczość
  21. Marianna Surma - działalność społeczna
  22. Grażyna Nowak - działalność społeczna
  23. Muzeum im. Orła Białego – w dziedzinie kultura
  24. Krzysztof Szczygieł - w dziedzinie kultura

ROK 2004

 1. Ks. Infułat Józef Wójcik - działalność społeczna
  26. Barbara Rozwadowska - działalność społeczna
  27. Janusz Kierkowski - w dziedzinie kultura
  28. Maria Kiersnowska - działalność społeczna
  29. Barbara Pająk - działalność społeczna
  30. Waldemar i Arkadiusz Pawliszak - przedsiębiorczość

ROK 2005

 1. Stanisław Barański - w dziedzinie działalność społeczna
        (nagroda przyznana pośmiertnie)
  32. Ewa Nowak - w dziedzinie działalność społeczna 
  33. Andrzej Staśkowiak - w dziedzinie działalność społeczna
  34. Joanna Robakowska - w dziedzinie działalność społeczna
  35. Łukasz Długosz - w dziedzinie kultura

ROK 2006 

 1. Ireneusz Boczek - w dziedzinie kultura
  37. Teodor Ireneusz Gołąbek - w dziedzinie kultura
  38. Tadeusz Turski - w dziedzinie działalność społeczna
  39. Paweł Ząbczyk - w dziedzinie sztuka 

ROK 2007

 1. Krystyna Skowron - działalność społeczna i kulturalna.
  41. Tomasz Piętak - w dziedzinie kultura
  42. Krzysztof Długosz - w dziedzinie kultura  
  43. Zbigniew Pietras - w dziedzinie sport
  44. Maria Wroniewska -  w dziedzinie działalność społeczna

ROK 2008

 1. Janusz Borowiec (pośmiertnie) - w dziedzinie działalność społeczna     
  46. Apolonia Winiarska -  w dziedzinie działalność społeczna,
  47. Marian Milewczyk -  w dziedzinie działalność społeczna
  48. Ks. kan. Marian Mężyk -  - w dziedzinie działalność społeczna-
  49. Chór Sursum Corda  - w dziedzinie kultura
  50. Ryszard Niemiec -  w dziedzinie sport
  51. Jerzy Żmijewski - w dziedzinie działalność społeczna
  52. DROGMAS Zakład Robót Drogowych - w dziedzinie przedsiębiorczość

ROK 2009 

 1. Przedsiębiorstwo Handlowe BATMAR - przedsiębiorczość.
 2.  Grażyna Wódz - działalność społeczna
 3. Jarosław Tarasiński - działalność społeczna
 4. Halina Karpińska - działalność społeczna
 5. Leon Gójski -działalność społeczna
 6. Edward Kępa -działalność społeczna

ROK 2010

 1. MEDIKUS - X Lekarska Spółka Partnerska - przedsiębiorczość.
 2. Marianna Józefczak - Sosińska - działalność społeczna
 3. Jerzy Krauze - kultura
 4. Zakład Produkcyjno-Handlowo - usługowy DANA - przedsiębiorczość
 5. Henryk Czech - działalność społeczna
 6. Bogusław Winkler - działalność społeczna

ROK 2012

 1. Bożena Piasta – sztuka
 2. Monika Walczak – kultura
 3. Bolesław Orlicz – działalność społeczna
 4. TOM – MARG ZPCh Sp. z o.o. Andrzej Tomaszek – przedsiębiorczość

ROK 2014

 1. Dorota Misiura – kultura fizyczna
 2. Maria Wrzeszczewicz – działalność społeczna
 3. Michał Pala FHU Palacar - przedsiębiorczość
 4. Agata Niziołek - kultura

ROK 2016

 1. Marcin Medyński - kultura
 2. Elżbieta Jach - sztuka
 3. Marian Starachowski – działalność społeczna

 

 

 

 

deby

SIPWŚ

umws ws baner sipws1

Pomoc Prawna

pomoc prawna

Geoportal
Nieruchomości

nieruchomosci

Transmisja sesji Rady Powiatu

live tv

Koronawirus

koronawirus

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.