W dniu 05.11.2015r. został zatwierdzony Plan doskonalenia opracowany na podstawie wyników samooceny CAF.

Podstawa planowania działań doskonalących był wykaz obszarów do poprawy zidentyfikowanych podczas samooceny CAF, która odbyła się w dniu 26.10.2015r.

Warsztat planowania działań doskonalących odbył się w dniu 27.10.2015r.

W trakcie warsztatu wykorzystano formularze priorytetyzacji i planowania działań doskonalących wspomagające proces ustalania priorytetów i planowania i przeprowadzono następujące działania mające doprowadzić do zidentyfikowania listy projektów doskonalących:

  • Zestawienie obszarów do poprawy i zaproponowanie dla nich działań doskonalących.
  • Określenie priorytetów doskonalenia.
  • Ustalenie kryteriów – wpływu działania na obszar do poprawy (z uwzględnieniem priorytetów organizacji) i możliwości realizacji.
  • Ustalenie rankingu działań wg iloczynu punktacji nadanej dla przyjętych kryteriów.
  • Ostateczny wybór listy działań doskonalących proponowanych do wdrożenia.
  • Wstępne określenie terminu wdrożenia i właściciela (lidera) dla proponowanych działań/ projektów.

Na podstawie listy działań Kierownictwo Urzędu dokonało ostatecznego zatwierdzenia działań doskonalących.

 

Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF1.15 MB

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.