W dniach 26-24.10.2015 w Starostwie Powiatowym  odbyły się warsztaty samooceny oraz planowania działań doskonalących CAF. Grupa samooceny pracowała nad zebraniem dowodów dla 9 kryteriów podlegających samoocenie,
a następnie nad określeniem mocnych stron oraz obszarów do poprawy dla poszczególnych kryteriów. 

Kryteria oceniane przez grupę samooceny:

  1. Przywództwo
  2. Strategia i planowanie
  3. Pracownicy
  4. Partnerstwo i zasoby
  5. Procesy
  6. Wyniki w relacjach z klientami
  7. Wyniki w relacjach z pracownikami
  8. Wyniki odpowiedzialności społecznej
  9. Wyniki kluczowe

Po przyznaniu punktacji w skali od 1 do 100 dla każdego kryterium, kolejnym krokiem było określenie mocnych stron oraz obszarów do poprawy.

W kolejnym dniu warsztatów grupa samooceny pracowała nad propozycjami działań doskonalących dla poszczególnych kryteriów na podstawie wypracowanych poprzedniego dnia  obszarów do poprawy. Następnie dokonano priorytetyzacji wybranych działań doskonalących.

Podsumowaniem warsztatów jest sprawozdanie z wyników samooceny w wykorzystaniem modelu CAF zatwierdzone przez kierownictwo urzędu.

 

Sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF1.54 MB

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.