Powiat skarżyski zakończył realizację dwóch projektów partnerskich, których beneficjentem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z gminami i powiatami woj. świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST".

W dniach 10 i 11 grudnia 2015r. w Jędrzejowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego odbyła się konferencja regionalna pn. „e-świętokrzyskie – nowa rzeczywistość dla regionu i administracji", w trakcie której podsumowano realizację tych dwóch niezmiernie ważnych projektów. Podczas konferencji jej uczestnicy mówili m.in. o możliwości wykorzystania ukończonych i wdrożonych projektów do realizacji zadań celu publicznego, wzięli udział w warsztatach, dzielili się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu systemów informatycznych.

O swoich doświadczeniach z wdrażaniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Systemów Dziedzinowych PUMA w trakcie konferencji mówiła sekretarz powiatu skarżyskiego Małgorzata Łakomiec, która od roku 2009 była także aktywnym członkiem komitetu sterującego projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST".

„Wdrożyliśmy elektroniczny obieg dokumentów i systemy dziedzinowe na których pracujemy od tego roku. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie wniosków w wersji elektronicznej, mamy nową serwerownię, sprzęt komputerowy i sieć LAN. Praktycznie na bieżąco możemy wprowadzać różnego rodzaju dane do systemu informacji przestrzennej poprzez natychmiastową ich wizualizację w systemie. Pracujemy nad integracją systemu obiegu dokumentów z platformą ePUAP oraz możliwością sprawdzania stanu realizacji danej sprawy przez Internet przez klienta naszego urzędu. Przed szeroko pojętą e- administracją nie ma już odwrotu…”

Przypomnijmy, że w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" zrealizowane zostało największe finansowo zadanie dotyczące Systemów Dziedzinowych i Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wdrażane systemy oraz dostęp do szerokiego pakietu e-usług dostępnych na ogólnopolskiej platformie usług publicznych e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) umożliwiają załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu.

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" dotyczy zaś zbudowanego Systemu Informacji Przestrzennej
System powstał na bazie współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa – partnerów projektu tj.: województwa, 13 powiatów i 102 gmin. Umożliwia on użytkownikom zbieranie, przetwarzanie, przygotowywanie oraz udostępnianie różnorodnych informacji z uwzględnieniem lokalizacji przestrzennej obiektów. Zadaniem systemu jest usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej oraz przyczynienie się do rozwoju gospodarczego regionu poprzez przejrzystą prezentację jego zalet potencjalnym inwestorom.

Prezentacja: pdf2015-12-03-podsumowanie-projektow-RIIJST-i-SIPWS-v2.pdf511.49 KB

Zdjęcia:  http://www.sejmik.kielce.pl/item/48139-nowa-rzeczywistosc-dla-regionu-i-administracji

 img 0031 25585img 0036 25587img 9891 25588img 9901 25589img 9909 25590img 9916 25591img 9917 25592img 9933 25593img 9948 25594img 9966 25596

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.