Piekło Dalejowskie

Gmina Bliżyn, skałki, utworzone z licznych form skalnych, małe urwiska, progi, stoły i bloki skalne o wysokości 1,4 m występujące w kilku grupach w pasie o długości 130 m i szerokości 30 m. Zbudowane są z piaskowców dolnotriasowych, tworzą grupy oddzielone od siebie szczelinami 1- 2m nabierającymi cech korytarzy.

Brama Piekła

Gmina Bliżyn, naturalna brama skalna na wychodni piaskowców dolnego triasu. W gzymsie skalnym białego piaskowca grubo i średnio ziarnistego działaniem wiatru został wyrzeźbiony dolny kamień, a ścianki i górny blok piaskowca o średnicy 3 m i grubości 1 m tworzą przejście o wymiarach 0,8 m szer. i 1,6 m wysokości.

Brama Piekła

fot. Andrzej Staśkowiak

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.