Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku–Kamiennej

Mieści się w dzielnicy Rejów, istnieje od prawie 40 lat. Zbiory muzealne można oglądać jako ekspozycję plenerową a także w pomieszczeniach muzeum. Stanowią one drugi co do wielkości w kraju zasób eksponatów, po Muzeum Wojska Polskiego. www.orzelbialy.dmkhosting.com

Muzeum im. Orła Białego - ekspozycja plenerowa

Foto: Paweł Rzuchowski

Rejów

Pozostałości wielkiego pieca hutniczego pochodzą z XVIII/XIX w. Są to m.in. fundamenty, mur oporowy, kanał przepustowy – jedyny zachowany gar wielkiego pieca w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Wieli piec został wybudowany w 1835 r. przez Bank Polski.

Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej

Jest jedyną wierną kopią wileńskiej Ostrej Bramy w Polsce. Rocznie Sanktuarium odwiedza około 70.000 pątników. Sanktuarium powstało na prośbę Polaków, którym został utrudniony kontakt z Wilnem.10 czerwca 1987 roku w Tarnowie Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę Sanktuarium. www.ostrobramska.pl

 Sanktuarium Matki bożej Ostrobramskiej

Foto: Andrzej Staśkowiak

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Wybudowany w 1923 r. zlokalizowany przy Alei Niepodległości. Obiekt w stylu neogotyckim.

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego

Foto: Paweł Rzuchowski

Kościół pw. św. Józefa

Drewniany, z 1928 r. przy ul. Legionów 64 w dzielnicy Zachodnie. Obok kościoła pomnik upamiętniający wizyty poety L. Staffa u ówczesnego proboszcza Antoniego Boratyńskiego.

Kościól drewniany pw. św. Józefa

Foto: Andrzej Staśkowiak

Cmentarz rzymskokatolicki

Z ok. 1885 r. przy ul. Cmentarnej.

Cmentarz

Foto: Paweł Rzuchowski

Cmentarz żydowski

Z przełomu XIX i XX wieku. Znajduje się tam od 20-100 nagrobków, większość w dobrym stanie, najwcześniejszy pochodzi prawdopodobnie z roku 1915.

Cmentarz partyzancki

Cmentarz partyzancki znajduje sie przy drodze leśnej łączącej Skarżysko Książęce z majdowem. Jest to miejsce pochówku żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli po zasadzce w Mroczkowie, a potem chowano tu także kolejnych poległych. Na cmentarzu znajduje sie kilkadziesiąt grobów.

Cmentarz partyzancki  

Foto: Paweł Rzuchowski

Dróżniczówka

Zabytek architektury wpisany do rejestru zabytków, budynek mieszkalno – administracyjny urzędnika drogowego z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej 171, na wzgórzu za przejazdem kolejowym przy zjeździe z obwodnicy na Starachowice. Na terenie posesji znajduje się zabytkowa około 200 – letnia studnia z drewnianym kołowrotem, kuta w wapieniu muszlowym, gdzie zachodzą silne procesy krasowe. Dziś Skarżyska dróżniczówka jest zajmowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.i służy temu, do czego jest przeznaczony.

Dróżniczówka

Foto: Paweł Rzuchowski

Rezerwat "Rydno"

Rezerwat archeologiczny położony w miejscowości Łyżwy będącej północno – wschodnią dzielnicą miasta Skarżyska – Kamiennej ciągnie się aż po górę Św. Rocha pod Wąchockiem. Rezerwat "Rydno" utworzony został w tym miejscu decyzją z dnia 24 września 1957r. poz 514 dz. A/kl.Iva-2/1/514/68. Jednak utworzony obszar został naruszony przez lokalizację pól lagunowych oczyszczalni ścieków dla miasta Skarżyska – Kamiennej. W wersji wpisu do rejestru zabytków z dnia 3 listopada 1986 r. obejmuje zespół paleolitycznych osad przemysłowych wraz z kopalnią hematytu. Na obszarze tym obowiązuje zakaz naruszania podłoża ziemnego oraz wznoszenia jakichkolwiek obiektów bez uzgodnienia z Wojewódzkim Ośrodkiem Archeologiczno – Konserwatorskim w Kielcach. Pierwsze badania na tym terenie przeprowadzono w 1912 roku, następne zaś kilkakrotnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego - w latach 1921 oraz 1923-1925. W roku 1939 odkrywca kopalni hematytu i zarazem pomysłodawca nazwy Rydno, Stefan Krukowski, rozpoczął badania archeologiczne, które po II wojnie światowej kontynuowane były w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. Rezerwat utworzono jeszcze w 1957 roku, natomiast do rejestru zabytków wpisany został 3 listopada 1986 roku.

 Rezerwat Rydno

Foto: Andrzej Staśkowiak

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji "Rejów"

Położony pośród lasu sosnowego, nad zalewem "Rejów" o powierzchni 30 ha, będącym częścią rzeki Kamionki. Ośrodek wyposażony jest w sprzęt pływający, posiada wodny tor wyścigowy, wieżę do skoków, plażę strzeżoną, solarium, saunę oraz specjalne miejsce wodnych zabaw dla dzieci. OWiR "Rejów" to również baza noclegowa i gastronomiczna. www.expol-bis.emeteor.pl

 Zalew Rejów

Foto: Andrzej Staśkowiak

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.