Album fotograficzny „Skarżyski – Powiat z EKOwidokami”” jest pokłosiem konkursu o tej samej nazwie ogłoszonego przez samorząd powiatu skarżyskiego. Publikacja prezentuje potencjał przyrodniczy powiatu skarżyskiego w kontekście ekologicznym z elementami ochrony środowiska. Zdjęcia obrazują przyrodę różnorodną, zarówno tą objętą ochroną prawną występującą w rezerwatach Świnia Góra, Dalejów oraz ciekawe pomniki przyrody jak Brama Piekielna czy Piekło Dalejowskie, jak również środowisko naturalne okolicznych lasów bliżyńskich, okolic Skarżyska-Kamiennej, bogactwo roślin i ptactwa rzek Kamiennej i Kamionki oraz barwne widoki zalewów Rejów, Bernatka, Suchedniów i Bliżyn.

Album liczy 80 stron i opatrzony jest wstępem autorstwa Ryszarda sowy - przyrodnika, regionalisty opisującego przyrodę w powiecie skarżyskim. Publikacja wydana została w ramach projektu realizowanego przez powiat skarżyski przy udziale środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej w  Kielcach (Priorytet Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju).

 skarzyski eko

 Zapraszamy do obejrzenia multimedialnej wersji albumu dostepnej pod adresem http://idgreklama.pl/prezentacje/skarzysko/

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.