„Mała Ojczyzna powiat skarżyski" to książka wydana przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Publikacja oparta jest na materiałach źródłowych i składa się z 8 obszarów tematycznych:

  1. Geologiczna historia powiatu skarżyskiego - autor Wiesław Mróz
  2. Przyroda powiatu skarżyskiego - autorzy Ryszard Sowa, Andrzej Staśkowiak
  3. Obszar powiatu skarżyskiego w okresie od pradziejów po schyłek średniowiecza - autor Piotr Kardyś
  4. Ziemie powiatu skarżyskiego w okresie wczesno nowożytnym - autor Krzysztof Zemeła
  5. Od III rozbioru do końca I wojny światowej - autor Marcin Medyński
  6. W okresie międzywojennym - autor Tadeusz Wojewoda
  7. Obecny powiat skarżyski w latach 1939-1945 - autor Sebastian Piątkowski
  8. Turystyka i krajoznawstwo - autorzy Jan Włodarczyk, Witold Zajączkowski

Pozycja powstała dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej i Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu: „Prezentacja kultury materialnej i duchowej powiatu skarżyskiego na tle województwa świętokrzyskiego”.

mala ojczyzna

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.