Nagłółwek EFS

Powiat Skarżyski realizuje projekt pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

Celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego.


Opis projektu: Zaplanowane w projekcie działania obejmują wsparciem osoby zaangażowane w świadczenie usług zdrowotnych i społecznych, personel medyczny szczególnie z obszaru wysokiego ryzyka, narażonych, znajdujących się na pierwszej linii walki z epidemią oraz mieszkańców powiatu skarżyskiego jak również uczniów i nauczycieli. Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii na terenie powiatu skarżyskiego. W realizacji projektu uczestniczy 74 podmioty z terenu powiatu skarżyskiego. Dzięki realizacji projektu pracownicy, uczniowie, nauczyciele i personel zaopatrzeni zostaną w środki i materiały ochrony osobistej, to z kolei przyczyni się do ograniczenia występowania ognisk epidemicznych COVID-19 na obszarze powiatu skarżyskiego i wpłynie bezpośrednio na jakość świadczenia usług społecznych i zdrowotnych.

 

Wartość projektu: 3 509 551,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 983 118,99 zł

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.