nagłówek od 01.01.2018

Powiat Skarżyski realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Powiatu Skarżyskiego

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Powiat Skarżyski: Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sporna 6, oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31. W ramach projektu przewiduje się ocieplenie przegród budowlanych (SOSW Nr 2, DPS), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (SOSW Nr 2, DPS), modernizację instalacji centralnego ogrzewania (SOSW Nr 2, DPS), modernizację źródła ciepła (wymiana pieca węglowego na kotły gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej) w SOSW Nr 2, modernizację instalacji c.w.u wraz z montażem kolektorów słonecznych (SOSW Nr 2).

Wartość projektu: 3 585 193,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 756 212,68 zł

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.