logo pccp

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 99 168,00 zł, do 8 szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski trafiły laptopy zaspokajające potrzeby 32 uczniów w zakresie zdalnej nauki. Wysokiej jakości laptopy umożliwiły najbardziej potrzebującym uczniom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30