logo pccp

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 99 168,00 zł, do 8 szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski trafiły laptopy zaspokajające potrzeby 32 uczniów w zakresie zdalnej nauki. Wysokiej jakości laptopy umożliwiły najbardziej potrzebującym uczniom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.