nagłówek od 01.01.2018

Projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowany jest w partnerstwie Powiatu Skarżyskiego, Powiatu Koneckiego i Powiatu Starachowickiego.

Cel projektu: uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym.

Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano:
1) Rozbudowę Geoportalu o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług (33 usługi o stopniu dojrzałości co najmniej 4 i 9 usług o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja), 3 podmioty udostępnią on-line informacje sektora publicznego (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki);
2) Digitalizację i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobach geodezyjnych (3 734 383 szt. dokumentów) celem ich udostępniania dla procesów e-usług, udostępnionych zostanie 2 388 200 szt. dokumentów (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki);
3) Modernizację bazy EGIB (Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki) oraz założenie bazy danych GESUT i BDOT500 (Powiat Starachowicki);
4) Modernizację IT (Powiat Konecki);
5) Szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług (Powiat Konecki);
6) Promocję projektu i zarządzanie projektem przez Inżyniera projektu (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki)oraz nadzór inwestorski (Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki).

Wartość projektu: 6 833 273,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 808 282,05 zł

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.