Nagłówek RPO

Powiat Skarżyski realizuje projekt pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych”

Cel projektu: poprawa dostępności infrastruktury sportowej

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja 5 boisk szkolnych oraz utworzenie jednego placu zabaw przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej. Modernizacji podlegać będą boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Plac zabaw zlokalizowany będzie przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. W ramach projektu powstaną wielofunkcyjne boiska w zależności od placówki m.in. do piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz bieżnia. W trakcie realizacji projektu nad robotami prowadzony będzie nadzór inwestorski. W ramach projektu planuje się działania promocyjne. Zmodernizowane boiska oraz plac zabaw będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 2 746 636,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 039 738,32 zł

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30