Nagłówek NOWY RPOWS

W grudniu 2014 roku został zakończony projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Celem projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” realizowany był w partnerstwie z Obwodem Lecznictwa Kolejowego.

W wyniku realizacji inwestycji  współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zostało objętych termomodernizacją cztery budynki będące własnością Powiatu Skarżyskiego oraz budynek Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

Budynek Zespołu Szkół Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15

ZPEW

W ramach projektu wykonane zostało ocieplenie ścian i stropu zewnętrznego, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania.
 
Budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii 4

ZOZ MOMP

ZOZ MOMP 2

W ramach projektu wykonane zostało ocieplenie ścian i stropu zewnętrznego wraz z częściową wymianą dachu, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, wymieniona została również instalacja centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym oraz zamontowane zostały kolektory słoneczne.
 
Budynek Oddziału Zakaźnego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Szpitalnej 1

Zakazny

W ramach projektu wykonane zostało ocieplenie ścian i stropu zewnętrznego wraz z częściową wymianą dachu, wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania oraz zamontowane zostały nawiewniki higrosterowalne.

Budynek Prosektorium  Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Szpitalnej 1

Prosektorium

W ramach projektu wykonane zostało ocieplenie ścian i stropu zewnętrznego wraz z wymianą dachu, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa oraz wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek Obwodu Lecznictwa Kolejowego przy ul. Sokolej 50

OLK

W ramach projektu wykonane zostało ocieplenie ścian i stropu zewnętrznego, wymieniona został stolarka okienna i drzwiowa, wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania oraz zamontowane zostały kolektory słoneczne.

stopka RPOWS

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30