Nagłówek NOWY RPOWS

W czerwcu 2013 roku został zakończony projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W wyniku realizacji inwestycji  współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zostało objętych termomodernizacją siedem budynków.

Rok 2010

Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Powstańców Warszawy 11

ZSE

W budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w ramach termomodernizacji zostało wykonane: ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej i powyżej poziomu terenu, ocieplenie dachów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Budynek Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Tysiąclecia 22

ZST

W budynku Zespołu Szkół Technicznych w ramach termomodernizacji zostało wykonane: ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej i powyżej poziomu terenu, ocieplenie dachów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym.

Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego przy Palcu Floriańskim 1

Bud adm

W budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w ramach termomodernizacji zostało wykonane: ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej i powyżej poziomu terenu, ocieplenie dachów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Rok 2011

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Piłsudskiego 50

II LO

W budynku II Liceum Ogólnokształcącego w ramach termomodernizacji zostało wykonane: ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej i powyżej poziomu terenu, ocieplenie dachów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Budynek III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Ekonomii 7

III LO

W budynku III Liceum Ogólnokształcącego w ramach termomodernizacji zostało wykonane: ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej i powyżej poziomu terenu, ocieplenie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Budynek Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych przy ul. Legionów 119

ZSTM

W budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w ramach termomodernizacji zostało wykonane: ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej i powyżej poziomu terenu, ocieplenie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Rok 2012

Budynek główny Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Szpitalnej 1

ZOZ3

 

W budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w ramach termomodernizacji zostało wykonane: ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu, ocieplenie dachów i stropodachów, wymiana dachów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, oraz montaż kolektorów słonecznych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 8 613 901,95 zł

Poziom dofinansowania: 50%

stopka RPOWS

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30