12042326-tabl.inform  nfosigw 290 x240 310

 

W latach 2010-2012 Powiat Skarżyski realizował projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” w ramach systemu zielonych inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach projektu wykonano na dziesięciu obiektach prace termomodernizacyjne dotyczące w szczególności: ocieplenia stropów i stropodachów, ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany okien, wymiany drzwi, wymiany centralnego ogrzewania. W 2010 roku zostały przeprowadzone prace w obiekcie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych oraz w Obiekcie administracyjnym Starostwa Powiatowego (poprzednio Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1). W roku 2011 termomodernizacją objęte zostały budynki trzech szkół: Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, II Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego. W roku 2012 wykonano termomodernizację budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej, I liceum Ogólnokształcącego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych.

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.