5 czerwca 2018 r. Starostwie Powiatowym w Skarżysku –Kamiennej odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. samooceny Metodą CAF wraz z ekspertem dr Jarosławem Matlą. Tym razem niezwykle ważne, gdyż  celem jego było przeprowadzenie  konsensusu uzgodnień punktacji w zakresie dokonania samooceny na podstawie zebranych przez Zespół  licznych dowodów.

Do współpracy zaproszono osoby z zewnątrz- przedstawicieli klientów urzędu, organizacji pozarządowych oraz zaprzyjaźnione jednostki organizacyjne, które wdrażają systemy zarządzania jakością

W pierwszej części spotkania jego gospodarz starosta Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym historię wdrażania tej Metody  w starostwie począwszy od pierwszego projektu pilotażowego w 2010 roku, adresowanego do administracji samorządowej. Następnie sekretarz powiatu Małgorzata Łakomiec przypomniała wyniki samooceny przeprowadzonej kolejno w latach 2010 oraz 2015 i przedstawiła korzyści wynikające z jej stosowania dla urzędu. Konsekwentne wysiłki w dziedzinie usprawniania organizacji  i usług dla mieszkańców zaowocowały kilkoma Dobrymi Praktykami oraz przyznaniem dla starostwa Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF, jako jednemu z nielicznych urzędów w kraju. Fundamentem osiągnięć jest potencjał pracowników skarżyskiego samorządu oraz dobra współpraca z klientami urzędu i mieszkańcami powiatu.

Wspólna Metoda Oceny CAF jest kompleksowym narzędziem zarządzania jakością, tym „atrakcyjniejszą”, że dokonywana jest przez samych pracowników danej organizacji. Opiera się na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez  przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy.

W pierwszej części spotkania z dr Jarosławem Matlą uczestniczyli także kierownicy  poszczególnych wydziałów starostwa, którzy  dowiedzieli się  m.in. czym jest model CAF, jak go stosować i jakie są kolejne kroki przeprowadzania samooceny z jego wykorzystaniem. Szkolenie stanowiło istotny impuls motywujący nie tylko pracowników urzędu, ale także kierowników jednostek organizacyjnych  do stosowania Wspólnej Metody Oceny jako wartościowego narzędzia ciągłego doskonalenia administracji samorządowej i jej usług na rzecz ogółu mieszkańców.

DSC 0203DSC 0204DSC 0209DSC 0210DSC 0215DSC 0221DSC 0224DSC 0228DSC 0234

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.