W ramach poprawy jakości zarządzania nasze Starostwo wdraża już po raz trzeci Wspólną Metodę Oceny – CAF (Common Assesment Framework). Model CAF został zaproponowany jako łatwe w użyciu narzędzie wspomagania organizacji sektora publicznego w wykorzystywaniu metod zarządzania jakością dla usprawnienia ich funkcjonowania. Punktem wyjścia do wdrażania tzw. „zmian na lepsze” w urzędzie jest samoocena – określenie mocnych i słabych stron. Dzięki temu, tam gdzie potrzeba, wdrażać będziemy plany doskonalenia, po to aby urząd funkcjonował lepiej i sprawniej.

Po powołaniu koordynatora  oraz zespołu samooceny zajmujących się wdrożeniem modelu CAF, kolejnym krokiem realizacji projektu było przeszkolenie w zakresie posługiwania się metodą CAF. Dwudniowe szkolenie dla grupy  30 urzędników ze Starostwa Powiatowego odbyło się w dniach 9-10 kwietnia 2018 roku w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w  Skarżysku-Kamiennej. Szkolenie prowadził  znany trener i ekspert CAF - Pan Jarosław Matla z Lublina.

Model CAF jest komplementarny do wprowadzonego już systemu zarządzania jakością ISO 9001. CAF musi być oparty o ocenę organizacji przez „szeregowych” pracowników, dzięki czemu ocena nie jest laurką tylko wiarygodnym opisem postrzegania organizacji. O kolejnych etapach realizacji zadania będziemy Państwa systematycznie informować.

20180409 13015920180409 13021320180409 130233 HDR20180409 130248 HDR20180409 13031120180409 135048

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.