Trwają szkolenia dla pracowników starostwa powiatowego oraz urzędów gmin z terenu powiatu skarżyskiego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów, w związku z realizacją projektu: „e- świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Od 28 maja do 17 czerwca ponad 300 osób – pracowników urzędów zostanie przeszkolonych przez przedstawicieli konsorcjum firm: ZETO w Olsztynie  Sp. z  o. o oraz  Unizeto Technologies S.A. w Szczecinie.  
Po modernizacji i rozbudowie sieci komputerowych oraz zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego i drukarek, szkolenia są kolejnym krokiem na drodze wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, co w przyszłości przyczyni się do załatwiania większości spraw urzędowych przez internet. Elektroniczny Obieg Dokumentów w urzędzie umożliwi m.in. śledzenie ścieżki przepływu każdej indywidualnej sprawy, skróci czas oczekiwania na jej załatwienie  oraz umożliwi załatwianie wszystkich spraw mieszkańcom powiatu bez zbędnych formalności.

Przypomnijmy, że projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest realizowany wspólnie ze 108 Partnerami – Jednostkami Samorządu Terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (gminy i powiaty), Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz Prokuraturą Okręgową w Kielcach. Dzięki realizacji tego projektu każdy urząd gminy czy powiatu stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie. Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Całkowity koszt projektu to kwota 44 340 036,69 zł., w tym dla powiatu skarżyskiego 513 735,80 zł.

OP3B6108OP3B6110OP3B6111OP3B6113OP3B6114OP3B6116OP3B6117OP3B6119OP3B6120OP3B6121OP3B6122

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30