Uproszczony wzór sprawozdania dla trybu pozakonkursowego (małe granty):

plik do pobrania sprawozdanie.docx33.74 KB

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.