Uproszczony wzór wniosku dla trybu pozakonkursowego (małe granty) :

plik do pobrania wniosek.docx38.14 KB

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.