Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej. 01 grudzień 2022
Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie "Prowadzenie punktów przeznaczonych... 27 październik 2022
Ogłoszenie konkursu na "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2023 r. 27 październik 2022
Nieodpłatna Pomoc Prawna - Mediacja 19 wrzesień 2022
Nieodpłatna pomoc prawna, wszystko co musisz wiedzieć 15 czerwiec 2022
Informacja dotycząca Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 09 marzec 2022
Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2022 roku 25 styczeń 2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej 30 listopad 2021
Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie „Prowadzenie punktów przeznaczonych... 14 październik 2021
Ogłoszenie konkursu na „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2022 r. 14 październik 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej 07 grudzień 2020
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie skarżyskim 02 styczeń 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w powiecie skarżyskim 17 grudzień 2018
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku 15 listopad 2018
Informacja na temat funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” na terenie Powiatu Skarżyskiego 26 styczeń 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w powiecie skarżyskim 14 grudzień 2017
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku 16 listopad 2017
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 r. 25 listopad 2016
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku 12 październik 2016
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej 01 grudzień 2015

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30