Tytuł Data publikacji
Spoty Promujące Nieodpłatną Pomoc Prawną, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 16 marzec 2023
Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Dla Mieszkańców Powiatu Skarżyskiego 16 marzec 2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej. 01 grudzień 2022
Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie "Prowadzenie punktów przeznaczonych... 27 październik 2022
Ogłoszenie konkursu na "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2023 r. 27 październik 2022
Nieodpłatna Pomoc Prawna - Mediacja 19 wrzesień 2022
Nieodpłatna pomoc prawna, wszystko co musisz wiedzieć 15 czerwiec 2022
Informacja dotycząca Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 09 marzec 2022
Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2022 roku 25 styczeń 2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej 30 listopad 2021
Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie „Prowadzenie punktów przeznaczonych... 14 październik 2021
Ogłoszenie konkursu na „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2022 r. 14 październik 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej 07 grudzień 2020
Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobowych firm 26 maj 2020
Nieodpłatna pomoc prawa na odległość do odwołania 25 marzec 2020
Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej 13 marzec 2020
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie skarżyskim 02 styczeń 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w powiecie skarżyskim 17 grudzień 2018
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku 15 listopad 2018
Informacja na temat funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” na terenie Powiatu Skarżyskiego 26 styczeń 2018

Strona 1 z 2

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.