POWIATOWE DĘBY to prestiżowa nagroda ustanowiona w 2001 r. uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego. Przyznawana jest corocznie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kuktury, sztuki, działalności społecznej i przedsiębiorczości. Otrzymują ją osoby, które swoją pracą i działalnością wpływają na rozwój powiatu skarżyskiego oraz jego pozytywny wizerunek, a jednocześnie cieszą się szacunkiem i uznaniem społeczności lokalnej. Nagrodę Powiatowe Dęby przyznaje Kapituła Konkursowa, której przewodniczą Starosta Skarzyski i Przewodniczacy Rady Powiatu Skarżyskiego, a którą tworzą laureaci poprzednich edycji tego konkursu. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: kultury, sztuki, sportu, działalności społecznej i przedsiębiorczości.

Nagroda Powiatowe Dęby jest wyróżnieniem osób z terenu powiatu, ich działalności, bądź twórczości w celu podkreślenia ich wybitnych osiągnięć, wyników i efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości oraz prowadzenia działań wynikających z ich osobistego zaangażowania. Te działania muszą znacznie przekraczać etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki osoby nominowanej do nagrody.
 

Nagroda „Powiatowe Dęby” może być przyznana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom - tylko jeden raz, za między innymi:

  • wyróżniające się sukcesy i osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i sportu,
  • za szczególną działalność społeczną w tym osiągnięcia w dziale budowy społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem wspierania samorządności lokalnej, upowszechnianie informacji w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych i rozpowszechniania idei samorządowej, działanie w zakresie komunikacji społecznej mające istotny wpływ na aktywizowanie lokalnych społeczności i kreowanie inicjatyw lokalnych,
  • za wyjątkowe osiągnięcia w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości a w szczególności: inwestowanie służące wzrostowi nowych miejsc pracy i rozwojowi infrastruktury, wdrażanie innowatorskich technik i technologii produkcji, rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne, wykorzystanie w gospodarce odpadów przemysłowych i energetycznych oraz surowców wtórnych, nowatorskie rozwiązania ekonomicznych i organizacyjnych programów edukacji ekologicznej i promocji zagadnień z nią związanych,
  • za znaczny wkład w promowanie powiatu i budowanie jego dobrego wizerunku.
  • uzyskanie tytułu laureatów konkursów, nagród i certyfikatów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
  • jubileusze działalności.

 

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, Starosta Skarżyski, Zarząd Powiatu Skarżyskiego, Radni Powiatu Skarżyskiego oraz organy wykonawcze organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.

 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) imię , nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego nominację,
2) określenie dziedziny nominacji 
3) uzasadnienie kandydatury, a w szczególności dane o przebiegu działalności albo pracy lub opis osiągnięć uzasadniających otrzymanie nagrody,
4)  informacje o uzyskaniu innych nagród,
5) rekomendacje.

Dokumenty

uchwała Rady i Regulamin Konkursu Powiatowe Dęby (pobierz)

LAUREACI NAGRODY "POWIATOWE DĘBY"

ROK 2002

1. ks. prałat Tadeusz Borowski  działalność społeczna
2. Mieczysław Kwiecień              przedsiębiorczość
3. Jerzy Miazga                        przedsiębiorczość
4. Roman Górzyński   przedsiębiorczość
5. Zenon Łakomiec    przedsiębiorczość
6. Barbara Piątek i Janusz Sieczka    przedsiębiorczość
7. Michał Okła    działalność społeczna
8. Władysława Kuźnia     działalność społeczna
9. Ryszard Pawlak     kultura
10. Elżbieta Rokita    kultura
11. Krzysztof Zemeła    kultura
12. Andrzej Kozłowski     sztuka
13. Krzysztof Woliński     kultura
14. Grzegorz Bień     działalność społeczna
15. Stanisław Grzesiak     przedsiębiorczość, kultura
16. Andrzej Bętkowski     działalność społeczna
17. January Lewandowski     działalność społeczna

ROK 2003

18. Marek Ungier      działalność społeczna
19. ks. Jerzy Karbownik     działalność społeczna
20. Lech Wojteczek,     przedsiębiorczość
21. Marianna Surma     działalność społeczna
22. Grażyna Nowak      działalność społeczna
23. Muzeum im. Orła Białego –   w dziedzinie kultura
24. Krzysztof Szczygieł     w dziedzinie kultura

ROK 2004

25. Ks. Infułat Józef Wójcik   działalność społeczna
26. Barbara Rozwadowska     działalność społeczna
27. Janusz Kierkowski     w dziedzinie kultura
28. Maria Kiersnowska     działalność społeczna
29. Barbara Pająk      działalność społeczna
30. Waldemar i Arkadiusz Pawliszak,   w dziedzinie przedsiębiorczość
     

ROK 2005

31. Stanisław Barański    w dziedzinie działalność społeczna
      (nagroda przyznana pośmiertnie)
32. Ewa Nowak w dziedzinie    działalność społeczna 
33. Andrzej Staśkowiak    w dziedzinie działalność społeczna
34. Joanna Robakowska    w dziedzinie działalność społeczna
35. Łukasz Długosz     w dziedzinie kultura

ROK 2006 

36. Ireneusz Boczek     w dziedzinie kultura
37. Teodor Ireneusz Gołąbek    w dziedzinie kultura  
38. Tadeusz Turski     w dziedzinie działalność społeczna
39. Paweł Ząbczyk     w dziedzinie sztuka 
 
ROK 2007

1. Krystyna Skowron    działalność społeczna i kulturalna.
2. Tomasz Piętak     w dziedzinie kultura
3. Krzysztof Długosz    w dziedzinie kultura  
4. Zbigniew Pietras    w dziedzinie sport
5. Maria Wroniewska    w dziedzinie działalność społeczna

ROK 2008

1. Janusz Borowiec (pośmiertnie) - w dziedzinie działalność społeczna     
2. Apolonia Winiarska -  w dziedzinie działalność społeczna,
3. Marian Mielewczyk -  w dziedzinie działalność społeczna
4. Ks. kan. Marian Mężyk -  - w dziedzinie działalność społeczna-
5. Chór Sursum Corda  - w dziedzinie kultura
6. Ryszard Niemiec -  w dziedzinie sport
7. Jerzy Żmijewski - w dziedzinie działalność społeczna
8. DROGMAS Zakład Robót Drogowych - w dziedzinie przedsiębiorczość

ROK 2009 

1. Przedsiębiorstwo Handlowe BATMAR - przedsiębiorczość.
2.  Grażyna Wódz - działalność społeczna
3. Jarosław Tarasiński - działalność społeczna
4. Halina Karpińska - działalność społeczna
5. Leon Gójski -działalność społeczna
6. Edward Kępa -działalność społeczna

 ROK 2010

1. MEDIKUS - X Lekarska Spółka Partnerska - przedsiębiorczość.
2. Marianna Józefczak - Sosińska - działalność społeczna
3. Jerzy Krauze - kultura 
4. Zakład Produkcyjno-Handlowo - usługowy DANA - przedsiębiorczość
5. Henryk Czech - działalność społeczna
6. Bogusław Winkler - działalność społeczna

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.