Do 30 marca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody „Powiatowe Dęby” - prestiżowej nagrody ustanowionej w powiecie skarżyskim w celu wyróżnienia osób za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: kultury, sztuki, kultury fizycznej, działalności społecznej i przedsiębiorczości. Dotychczas otrzymało ją 75 osób.

Nagroda została ustanowiona w 2001r. uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego. Przyznawana była do 2010 roku corocznie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, obecnie nagrody są przyznawane co dwa lata. Powiatowe Dęby otrzymują osoby, które swoją pracą i działalnością wpływają na rozwój powiatu skarżyskiego oraz jego pozytywny wizerunek, a jednocześnie cieszą się szacunkiem i uznaniem społeczności lokalnej. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursowa, której przewodniczy Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego, a którą tworzą laureaci poprzednich edycji tego konkursu.

Nagroda „Powiatowe Dęby” może być przyznana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom - tylko jeden raz.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, Starosta Skarżyski, Prezydent, Burmistrz, Wójt gminy powiatu skarżyskiego, co najmniej trzech radnych rad gmin powiatu skarżyskiego, upoważnieni przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.

 Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) imię , nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego nominację,
2) określenie dziedziny nominacji 
3) uzasadnienie kandydatury, a w szczególności dane o przebiegu działalności albo pracy lub opis osiągnięć uzasadniających otrzymanie nagrody,
4)  informacje o uzyskaniu innych nagród,
5) rekomendacje.

Wnioski należy składać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w kopercie z dopiskiem „NAGRODA POWIATOWE DĘBY” do dnia 30 marca 2018 roku.

 

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=853&bip_id=1981

Regulamin przyznawania Nagrody Powiatowe Dęby regulamin-przyznawania-nagrody-powiatowe-deby.doc39 KB

Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatowe Dęby  wniosek_o_przyznanie_nagrody_Powiatowe_Dęby.doc57 KB

 

LAUREACI   NAGRODY "POWIATOWE DĘBY"

ROK 2002

 1. ks. prałat Tadeusz Borowski - działalność społeczna
  2. Mieczysław Kwiecień - przedsiębiorczość
  3. Jerzy Miazga - przedsiębiorczość
  4. Roman Górzyński - przedsiębiorczość
  5. Zenon Łakomiec - przedsiębiorczość
  6. Barbara Piątek i Janusz Sieczka - przedsiębiorczość
  7. Michał Okła - działalność społeczna
  8. Władysława Kuźnia - działalność społeczna
  9. Ryszard Pawlak - kultura
  10. Elżbieta Rokita - kultura
  11. Krzysztof Zemeła - kultura
  12. Andrzej Kozłowski- sztuka
  13. Krzysztof Woliński - kultura
  14. Grzegorz Bień - działalność społeczna
  15. Stanisław Grzesiak - przedsiębiorczość, kultura
  16. Andrzej Bętkowski - działalność społeczna
  17. January Lewandowski - działalność społeczna

ROK 2003

 1. Marek Ungier - działalność społeczna
  19. ks. Jerzy Karbownik - działalność społeczna
  20. Lech Wojteczek - przedsiębiorczość
  21. Marianna Surma - działalność społeczna
  22. Grażyna Nowak - działalność społeczna
  23. Muzeum im. Orła Białego – w dziedzinie kultura
  24. Krzysztof Szczygieł - w dziedzinie kultura

ROK 2004

 1. Ks. Infułat Józef Wójcik - działalność społeczna
  26. Barbara Rozwadowska - działalność społeczna
  27. Janusz Kierkowski - w dziedzinie kultura
  28. Maria Kiersnowska - działalność społeczna
  29. Barbara Pająk - działalność społeczna
  30. Waldemar i Arkadiusz Pawliszak - przedsiębiorczość

ROK 2005

 1. Stanisław Barański - w dziedzinie działalność społeczna
        (nagroda przyznana pośmiertnie)
  32. Ewa Nowak - w dziedzinie działalność społeczna 
  33. Andrzej Staśkowiak - w dziedzinie działalność społeczna
  34. Joanna Robakowska - w dziedzinie działalność społeczna
  35. Łukasz Długosz - w dziedzinie kultura

ROK 2006 

 1. Ireneusz Boczek - w dziedzinie kultura
  37. Teodor Ireneusz Gołąbek - w dziedzinie kultura
  38. Tadeusz Turski - w dziedzinie działalność społeczna
  39. Paweł Ząbczyk - w dziedzinie sztuka 

ROK 2007

 1. Krystyna Skowron - działalność społeczna i kulturalna.
  41. Tomasz Piętak - w dziedzinie kultura
  42. Krzysztof Długosz - w dziedzinie kultura  
  43. Zbigniew Pietras - w dziedzinie sport
  44. Maria Wroniewska -  w dziedzinie działalność społeczna

ROK 2008

 1. Janusz Borowiec (pośmiertnie) - w dziedzinie działalność społeczna     
  46. Apolonia Winiarska -  w dziedzinie działalność społeczna,
  47. Marian Milewczyk -  w dziedzinie działalność społeczna
  48. Ks. kan. Marian Mężyk -  - w dziedzinie działalność społeczna-
  49. Chór Sursum Corda  - w dziedzinie kultura
  50. Ryszard Niemiec -  w dziedzinie sport
  51. Jerzy Żmijewski - w dziedzinie działalność społeczna
  52. DROGMAS Zakład Robót Drogowych - w dziedzinie przedsiębiorczość

ROK 2009 

 1. Przedsiębiorstwo Handlowe BATMAR - przedsiębiorczość.
 2.  Grażyna Wódz - działalność społeczna
 3. Jarosław Tarasiński - działalność społeczna
 4. Halina Karpińska - działalność społeczna
 5. Leon Gójski -działalność społeczna
 6. Edward Kępa -działalność społeczna

ROK 2010

 1. MEDIKUS - X Lekarska Spółka Partnerska - przedsiębiorczość.
 2. Marianna Józefczak - Sosińska - działalność społeczna
 3. Jerzy Krauze - kultura
 4. Zakład Produkcyjno-Handlowo - usługowy DANA - przedsiębiorczość
 5. Henryk Czech - działalność społeczna
 6. Bogusław Winkler - działalność społeczna

ROK 2012

 1. Bożena Piasta – sztuka
 2. Monika Walczak – kultura
 3. Bolesław Orlicz – działalność społeczna
 4. TOM – MARG ZPCh Sp. z o.o. Andrzej Tomaszek – przedsiębiorczość

ROK 2014

 1. Dorota Misiura – kultura fizyczna
 2. Maria Wrzeszczewicz – działalność społeczna
 3. Michał Pala FHU Palacar - przedsiębiorczość
 4. Agata Niziołek - kultura

ROK 2016

 1. Marcin Medyński - kultura
 2. Elżbieta Jach - sztuka
 3. Marian Starachowski – działalność społeczna

 

 

 

 

deby

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.