Planowany nabór na rok szkolny 2022/2023

- SZKOŁA POLICEALNA

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

 

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Mikołaja Kopernika

www.zseskarzysko.pl 

Szkoła Policealna Nr 2

- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- Technik administracji

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. Armii Krajowej

www.zst-skarzysko.pl

Szkoła Policealna Nr 1

- Technik administracji

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1

- Technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO-USŁUGOWYCH im. Władysława Oseta Wasilewskiego

www.zssuskarzysko.pl

Szkoła Policealna Nr 3

- Technik usług kosmetycznych

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 2

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

- Technik pojazdów samochodowych

- Technik usług fryzjerskich

 

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-MECHATRONICZNYCH

www.zstm.pl

Szkoła Policealna Nr 4

- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- Technik ochrony fizycznej osób i mienia

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.