Planowany nabór na rok szkolny 2022/2023

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- TECHNIKUM

- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

  1. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego

www.slowacki.info.pl

- klasa dwujęzyczna geograficzno-ekonomiczna

- klasa dwujęzyczna humanistyczno-prawna

- klasa dwujęzyczna biologiczna

- klasa informatyczno-językowa

- klasa biologiczno-chemiczna

- klasa matematyczna

- klasa lingwistyczna

 

  1. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza

www.mickiewicz.net

- klasa polonistyczna

- klasa matematyczna

- klasa lingwistyczna

- klasa biologiczna

 

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Mikołaja Kopernika

www.zseskarzysko.pl

TECHNIKUM Nr 2

- Technik rachunkowości

- Technik hotelarstwa

- Technik ekonomista

- Technik handlowiec

- Technik informatyk

- Technik spedytor

- Technik reklamy 

 

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. Armii Krajowej

www.zst-skarzysko.pl

TECHNIKUM Nr 1

- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- Technik fotografii i multimediów

- Technik architektury krajobrazu

- Technik inżynierii sanitarnej

- Technik technologii drewna

- Technik telekomunikacji

- Technik teleinformatyk

- Technik budownictwa

- Technik spawalnictwa

- Technik gazownictwa

- Technik programista

- Technik informatyk

- Technik elektronik

- Technik energetyk

- Technik dekarstwa

- Technik geodeta

- Technik elektryk

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 1

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Monter sieci i instalacji sanitarnych

- Murarz-tynkarz

- Elektronik

- Elektryk

- Dekarz

- Stolarz

- Cieśla

 

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO-USŁUGOWYCH im. Władysława Oseta Wasilewskiego

www.zssuskarzysko.pl

TECHNIKUM NR 3

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

- Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- Technik pojazdów samochodowych

- Technik procesów drukowania

- Technik organizacji turystyki

- Technik usług fryzjerskich

- Technik usług kelnerskich

- Technik przemysłu mody

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 3

- Elektromechanik pojazdów samochodowych

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Operator obrabiarek skrawających

- Cukiernik

- Kucharz

- Fryzjer

 

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-MECHATRONICZNYCH

www.zstm.pl

TECHNIKUM Nr 4

- Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

- Technik elektroenergetyk transportu szynowego

- Technik eksploatacji portów i terminali

- Technik transportu kolejowego

- Technik mechatronik

- Technik automatyk

- Technik mechanik

- Technik logistyk

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.