Rusza konkurs dla uczniów szkól ponadpodstawowych powiatu skarżyskiego „Orły Powiatu”. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej oraz sześć szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Zespół Szkół Samochodowo- Usługowych im. Wł. Oseta Wasilewskiego, Zespól Szkół Technicznych im. Armii Krajowej oraz Zespół Szkól Transportowo-Mechatronicznych. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Skarżyski Artur Berus oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.   

- Postanowiliśmy wspólnie z dyrektorami szkół średnich zorganizować cykl konkursów przedmiotowych, aby wzmocnić obszar pracy z uczniem zdolnym i ambitnym. Zakładamy, że konkursy te będą etapem przygotowawczym i zarazem motywującym do olimpiad przedmiotowych, które otwierają młodemu człowiekowi drogę na wymarzone uczelnie -  powiedziała Katarzyna Bilska, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego odpowiedzialna za edukację.

Konkurs Powiatowy „Orły Powiatu” składa się z sześciu konkursów przedmiotowych organizowanych przez szkoły ponadpodstawowe powiatu skarżyskiego. Liderami każdego z konkursów jest inna szkoła. I tak.  Za I Powiatowy Konkurs odpowiada:

-  z języka polskiego - Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych (p. Iwona Kowalik i p. Beata Safian)

- z języka angielskiego – I Liceum Ogólnokształcące (p. Eliza Jesionek)

- z matematyki i fizyki – Zespół Szkół Technicznych (p. Małgorzata Sojka)

-  z biologii i chemii – Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych (p. Anna Malik i  p. Jolanta Domagalska)

- z historii i wiedzy o społeczeństwie – II Liceum Ogólnokształcące (p. Michał Mańkowski)

- z geografii – Zespół Szkół Ekonomicznych (p. Wojciech Białek)

- W tym miejscu chciałabym podziękować liderom szkoły, którzy zaangażowali się wspólnie z Referatem ds. Promocji w przygotowanie merytoryczne poszczególnych konkursów przedmiotowych i ich realizację – dodała Katarzyna Bilska. 

W każdej kategorii konkursy rozgrywane będą w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkół ponadpodstawowych powiatu skarżyskiego. Etap szkolny musi zostać przeprowadzony przez szkołę do 15 kwietnia 2022 roku. Z każdej szkoły do etapu powiatowego przechodzi 3 laureatów. Etap powiatowy zostanie przeprowadzony do 31 maja b.r.

Według ustaleń z liderami poszczególnych konkursów etapy szkolne odbędą się:

- z historii i wiedzy o społeczeństwie – 25 marca br.

- z biologii i chemii – 30 marca br.

- z geografii – do 30 marca br.

- z języka angielskiego – 8 kwietnia br.

- z matematyki – 12 kwietnia br.

- z języka polskiego – 13 kwietnia br.

GRAFIK ETAPU POWIATOWEGO

- 25 kwietnia - geografia

- 13 maja – język angielski

- 16 maja – historia i WOS

- 19 maja – język polski

- 23 maja – matematyka

- 25 maja – biologia/chemia

Szczegółowe regulaminy konkursów przedmiotowych zostaną przesłane do szkół przez liderów konkursu.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 czerwca w sali konferencyjnej powiatu skarżyskiego. Zwycięzcy każdego z konkursów otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto organizator przewiduje nagrodzić trzy pierwsze miejsca w każdym konkursie organizując wyjazd dla laureatów do Teatru. 

Orly

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.