Planowany nabór na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży

 1. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego

www.slowacki.info.pl

- klasa dwujęzyczna

- klasa matematyczno-fizyczna

- klasa biologiczno-chemiczna

- klasa lingwistyczna

- klasa informatyczno-językowa

 2. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza

www.mickiewicz.net

- klasa polonistyczna

- klasa matematyczna

- klasa biologiczna

- klasa lingwistyczna

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Mikołaja Kopernika

www.zseskarzysko.pl

 TECHNIKUM Nr 2

- Technik informatyk

- Technik ekonomista

- Technik handlowiec

- Technik rachunkowości

- Technik reklamy

- Technik hotelarstwa

- Technik spedytor

 4. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. Armii Krajowej

www.zst-skarzysko.pl

TECHNIKUM Nr 1

- Technik budownictwa

- Technik inżynierii sanitarnej

- Technik geodeta

- Technik technologii drewna

- Technik architektury krajobrazu

- Technik elektryk

- Technik informatyk

- Technik teleinformatyk

- Technik telekomunikacji

- Technik elektronik

- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- Technik energetyk

- Technik gazownictwa

- Technik fotografii i multimediów

- Technik programista

- Technik spawalnictwa

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 1

- Murarz-tynkarz

- Monter sieci i instalacji sanitarnych

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Dekarz

- Stolarz

- Cieśla

- Elektryk

- Elektronik

5. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO-USŁUGOWYCH im. Władysława Oseta Wasilewskiego

www.zssu.skarzysko.pl

 TECHNIKUM NR 3

- Technik pojazdów samochodowych

- Technik usług fryzjerskich

- Technik organizacji turystyki

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

- Technik usług kelnerskich

- Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- Technik procesów drukowania

- Technik przemysłu mody

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 3

- Kucharz

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Elektromechanik pojazdów samochodowych

- Fryzjer

- Operator obrabiarek skrawających

- Cukiernik

 6. ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-MECHATRONICZNYCH

www.zstm.pl

 TECHNIKUM Nr 4

- Technik logistyk

- Technik mechatronik

- Technik mechanik

- Technik automatyk

- Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

- Technik eksploatacji portów i terminali

- Technik transportu kolejowego

- Technik budownictwa kolejowego

- Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 4

- Mechatronik,

- Ślusarz

- Mechanik precyzyjny

- Monter nawierzchni kolejowej

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.