Planowany nabór na rok szkolny 2021/2022 do szkół policealnych:

1.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Mikołaja Kopernika

www.zseskarzysko.pl

Szkoła Policealna Nr 2

- Technik administracji

- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. Armii Krajowej

www.zst-skarzysko.pl

Szkoła Policealna Nr 1

- Technik administracji

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO-USŁUGOWYCH im. Władysława Oseta Wasilewskiego

www.zssu.skarzysko.pl

Szkoła Policealna Nr 3

- Technik usług kosmetycznych

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-MECHATRONICZNYCH

www.zstm.pl

 Szkoła Policealna Nr 4

- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- Technik ochrony fizycznej osób i mienia

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.