W I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się dziś Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2017/18. W uroczystości Powiat Skarżyski reprezentowali: starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Kołodziej oraz członek Zarządu Powiatu Katarzyna Bilska.

Zebranych w szkole gości przywitała dyrektor I LO Martyna Maćkowiak. Obok władz powiatowych na sali obecni byli także wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Jan Maćkowiak. W krótkim wystąpieniu starosta Jerzy Żmijewski podziękował pedagogom za pracę z młodzieżą w minionym roku szkolnym, a uczniom życzył udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Następnie przewodniczący Zarządu Powiatu wręczył nominację dyrektorską P. Arturowi Szumielewiczowi, który od 1 lipca br. będzie kierował Zespołem Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.

Główną częścią uroczystości było wręczenie niemal 100 uczniom placówek ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego, dyplomów i upominków książkowych w wyróżnieniu za osiągnięte wyniki w nauce. Gratulacje otrzymali także uczniowie angażujący się w minionym roku szkolnym w wolontariat.

DSC 0814DSC 0804DSC 0804DSC 0804DSC 0804DSC 0804DSC 0804DSC 0804DSC 0804

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.