Powiat Skarżyski zgodnie z zawartą umową dotacji Nr PSZ.IX.2.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, otrzymał dotację    w wysokości 67 000,00 zł na zadanie pn ”Zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej”.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa obejmowała do 100% kosztów poniesionych na zadanie pn „ Zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej” jednak do kwoty   nie wyższej niż 6 700,00 zł na jeden gabinet.

Dziesięć szkół prowadzonych przez powiat skarżyski wyposażyło gabinety profilaktyki zdrowotnej w następujący sprzęt:

- kozetka

- szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych

- waga medyczna ze wzrostomierzem

- parawan

- aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych

- stetoskop

- tablice Snellena do badania ostrości wzroku

- tablice Ishihary do badania widzenia barwnego

- przenośna apteczka pierwszej pomocy

Ustawa z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej zakłada, iż poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej nastąpi przez zwiększenie w 2017 roku środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną z uwzględnieniem m.in. wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.

Informacja dot. wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania                         

     „Zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej”

Lp.

Szkoła

Otrzymana

kwota dotacji

Wykorzystana

kwota dotacji na dzień 31.12.2017r.

Zwrócona

kwota dotacji na dzień 31.12.2017r.

1

I Liceum Ogólnokształcące

im. Juliusza Słowackiego

6 700,00

6 700,00

0,00

2

II Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza

6 700,00

6 700,00

0,00

3

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Mikołaja Kopernika

6 700,00

6 659,84

40,16

4

Zespół Szkół Technicznych

im. Armii Krajowej

6 700,00

6 594,75

105,25

5

Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego

6 700,00

6 159,00

541,00

6

Zespół Szkół

Transportowo-Mechatronicznych

6 700,00

6 639,00

61,00

7

Zespół Szkół

im. Henryka Sienkiewicza Suchedniów

6 700,00

4 879,92

1 820,08

8

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy Nr 2

6 700,00

6 700,00

0,00

9

Zespół Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych

6 700,00

6 700,00

0,00

10

Zespól Placówek

Resocjalizacyjno-Wychowawczych

6 700,00

4 715,00

1 985,00

 

 

Razem

 

 

67 000,00

 

 

62 447,51

 

 

4 552,49

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.