Indywidualna diagnoza potrzeb Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

pdfdiagnoza_potrzeb_zsz_w_ZPEW.pdf

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.