Prawie 154 tys. zł pozyskał Powiat Skarżyski na dofinansowanie ze środków PFRON prac związanych z modernizacją i remontem infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza” oraz dostosowaniem łazienek w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. W środę 12 czerwca przedstawiciele powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus i członek zarządu Cezary Błach podpisali z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzejem Michalskim umowy w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III. - Powiat Skarżyski efektywnie realizuje projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami. Corocznie wchodzimy w rolę realizatora programu wyrównywania różnic między regionami, skutecznie pozyskujemy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku są to pieniądze, które umożliwią naszym placówkom specjalnym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  – zaznacza starosta Artur Berus.

W tym roku Powiat Skarżyski pozyskał dofinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i F.

Podpisana umowa w obszarze B obejmuje dwa projekty na łączną kwotę 87 386,13 zł stanowiącą 85% udział środków PFRON. Będą one realizowane w dwóch specjalnych placówkach oświatowych.

- Projekt pn: „Remont i dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych” ma na celu zapewnienie dostępności pomieszczenia higieniczno-sanitarego oraz stworzenie właściwego komfortu osobom niepełnosprawnym podczas codziennych czynności higienicznych i pielęgnacyjnych. Wysokość dofinansowania: 43.997,60 zł. Projekt będzie realizowany na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.  

- Projekt pn: „Przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2” ma na celu remont i dostosowanie sanitariatu do potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych placówki. Wysokość dofinansowania: 43.388,53 zł. Projekt skierowany jest na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.

W obszarze F natomiast została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn: „Remont i modernizacja infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej” dotyczy adaptacji poddasza w budynku Warsztatu na pomieszczenia magazynowe do przechowywania pólfabrykatów pozyskiwanych od darczyńców, które będą wykorzystywane do prowadzenia terapii zajęciowej z uczestnikami WTZ dla  Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”. Dofinansowanie w wysokości 64.880,20 zł, co stanowi 80% udziału środków PFRON.  

od lewej; członek zarządu Cezary Blach, starosta Artur Berus i dyrektor PFRON Andrzej Michalski podpisują umowę  władze powiatu i dyrektor PFRON po podpisaniu umów

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.