W piątek 7 czerwca br. Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” świętował Jubileusz 5-lecia działalności. W uroczystości Powiat Skarżyski reprezentowali: Jerzy Żmijewski - Przewodniczący Rady Powiatu, Bożena Bętkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Katarzyna Bilska - Wicestarosta Skarżyski oraz Cezary Błach - Członek Zarządu Powiatu.

Uroczystość Jubileuszu odbyła się na placu Domu Pomocy Społecznej. Wśród przybyłych gości obok przedstawicieli Powiatu Skarżyskiego obecni byli m.in. Marzena Okła-Drewnowicz - Ministra ds. Polityki Senioralnej, Konrad Wikariusz - Zastępca Prezydenta Skarżyska-Kamiennej, a także dyrektorzy i kierownicy powiatowych i miejskich jednostek organizacyjnych, pracownicy i podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”.

Zgromadzonych przywitała Agnieszka Herbuś - dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”, która po krótce przybliżyła działalność placówki. Wyraziła również podziękowania dla pracowników placówki. Następnie na ręce pani dyrektor kierowane były życzenia i gratulacje. Ten punkt programu rozpoczęła pani Marzena Okła-Drewnowicz, która oprócz życzeń dla placówki, przybliżyła także zebranym w swoim wystąpieniu najbliższe rozwiązania, które będzie wdrażać poprzez swój resort w zakresie polityki senioralnej. W kolejnym wystąpieniu Rada i Zarząd Powiatu Skarżyskiego, reprezentowane przez Jerzego Żmijewskiego, Bożenę Bętkowską, Katarzynę Bilską i Cezarego Błacha, wyraziły uznanie dla dotychczasowej działalności Centrum Seniora. Przedstawiciele organu prowadzącego poinformowali także dyrekcję i zgromadzonych, o przekazaniu dla placówki kwoty 70 tys. zł., która przeznaczona jest na jej doposażenie.  

W dalszej części uroczystości nie mogło obejść się bez jubileuszowego tortu, a o artystyczną oprawę zadbały uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej oraz wokalistki z grupy artystycznej Małgorzaty Skuzy, działającej przy Miejskim Centrum Kultury.  

Występ artystyczny podczas jubileuszu. Goście uroczystości Jubileuszu 5-lecia Centrum Seniora, w tym Ministra Marzena Okła-Drewnowicz oraz przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Ministra Marzena Okła-Drewnowicz podczas Jubileuszu DPS Centrum Seniora. Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski składa życzenia z okazji Jubileuszu Centrum Seniora. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska składa życzenia z okazji Jubileuszu Centrum Seniora. Tort z okazji Jubileuszu Centrum Seniora. Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Cezary Błach składa życzenia z okazji Jubileuszu Centrum Seniora. Wicestarosta Skarżyski Katarzyna Bilska składa życzenia z okazji Jubileuszu Centrum Seniora. Przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Skarżyskiego podczas składania życzeń z okazji Jubileuszu Centrum Seniora. Życzenia z okazji Jubileuszu Centrum Seniora składaja kierownicy i dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych. Pracownicy Centrum Seniora oraz zaproszeni goście podczas uroczystości Jubileuszu 5-lecia działalności placówki. Uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej podczas występu.

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.