Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w dniu 05.05.2023 r. została ogłoszona ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852), w której uchyla się przepis, na podstawie którego przedłużona jest ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zgodnie z art. 23 wyżej wskazanej ustawy wprowadzono następujące etapy wygaszania orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął:

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (5 sierpnia 2023 r.) - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych. Dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r..

Powyższe przepisy wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyżej wskazanej ustawy tj. od dnia 6 sierpnia 2023 r..

treść komunikatu: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.