Powiat Skarżyski zakończył realizację kolejnych inwestycji drogowych. Efektem wykonanych zadań jest 9 przebudowanych przejść dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej, na których m.in. wymieniono sygnalizację świetlną oraz wykonano aktywne oznakowanie poziome. Komisja pod przewodnictwem członka zarządu Tadeusza Bałchanowskiego oraz w obecności m.in. starosty Artura Berusa i przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Powiatu Skarżyskiego Emila Tokarczyka dokonała w miniony piątek 19 maja odbioru inwestycji. Mieszkańcy miasta mogą z tych bezpiecznych przejść już w pełni korzystać. Przejścia są przystosowane dla osób słabo widzących.

Prace przy wymianie sygnalizacji świetlnej oraz przy przebudowie przejść dla pieszych zgodnie z umową zostały zrealizowane w okresie trzech miesięcy (tj. od połowy marca do końca maja br.).   

- W ostatnim czasie jako powiat skarżyski, zrealizowaliśmy modernizację 9 przejść dla pieszych. Przejścia te zostały wyposażone w nowoczesne oznakowanie poziome, oraz sygnalizację świetlną, dodatkowo doświetlone, a niektóre wyposażono nawet w radarowy wyświetlacz prędkości (jak chociażby przejście na ul. Bugaj w Suchedniowie). Te inwestycje mieszkańcom Skarżyska-Kamiennej i gmin ościennych zdecydowanie poprawią poziom bezpieczeństwa na drogach. Udało się nam jako powiatowi skutecznie pozyskać środki, racjonalnie je wykorzystać i zrealizować te inwestycje do końca, dlatego jesteśmy szczęśliwi z tego powodu – mówi obecny przy odbiorze Emil Tokarczyk, przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Powiatu Skarżyskiego. Podkreśla również, że to Komisja mając na względzie dobro mieszkańców miasta wystąpiła do Zarządu Powiatu Skarżyskiego z wnioskami o realizację modernizacji tych przejść, co spotkało się z pozytywną opinią Starosty i Zarządu. - To jest decyzja Pana Starosty i Zarządu Powiatu, za którą serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, że nasze wnioski z komisji infrastruktury zostały pozytywnie zaopiniowane, bo uważamy bezpieczeństwo pieszych na drogach, jest jednym z priorytetów dla wszystkich mieszkańców powiatu skarżyskiego – zaznacza przewodniczący Tokarczyk.

Wśród 9 przebudowanych przejść dla pieszych w zakresie wymiany sygnalizacji świetlnej i oznakowania poziomego w ciągu ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej, są:

  • 4 przejścia usytuowane na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Krasińskiego,
  • 4 przejścia usytuowane na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Norwida,
  • jedno przejście dla pieszych usytuowane w al. Piłsudskiego (przy Biedronce).

Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w ramach prac wykonano:

  • przebudowę chodników pomiędzy przejściami oraz nawierzchni azylów w obszarze oddziaływania przejścia,
  • wymianę nawierzchni chodnika na nową kostkę betonową z elementami dla osób słabowidzących (płytki ostrzegawcze oraz płytki kierunkowe) wraz z podbudową,
  • frezowanie oraz nową nawierzchnię ścieralną SMA na obu przebudowanych skrzyżowaniach,
  • uzupełniono oznakowanie pionowe – łącznie 3 kpl. i wykonano oznakowanie poziome w obrębie przejść oraz pasy biało czerwone na przejściach dla pieszych,
  • linie wibracyjne barwy czerwonej przed przejściami dla pieszych z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu.

Przebudowano także łącznie 3 pełne sygnalizacje świetlne znajdujące się na zrealizowanych przejściach. Obecnie są to sygnalizacje akomodacyjne, czyli takie które dostosowują się do natężenia oraz kierunków panującego ruchu.  

Wykonawcą robót był Zakład Elektryczny ZELKO Jarosław Kowalczyk z Bliżyna.

Inwestycje zrealizował Powiat Skarżyski w ramach zadania „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Całkowita wartość zrealizowanych przejść wyniosła 2.285 050,00 zł przy dofinansowaniu pozyskanym z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.760 392,00 zł. Powiat z własnego budżetu przeznaczył na ten cel 524 tys. 658 zł.

przebudowane przejście przy Biedronceprzebudowane przejście przy Biedronceprzebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Krasińskiegoprzebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Krasińskiegoprzebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Krasińskiegoprzebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Krasińskiegokomisja odbioru inwestycji na przebudowanym przejściu - skrzyżowanie Piłsudskiego i Krasińskiegokomisja odbioru inwestycji na przebudowanym przejściu - skrzyżowanie Piłsudskiego i Krasińskiego przebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Krasińskiego komisja ocenia przebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Krasińskiego przebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Krasińskiego - komisja oceniająca przebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Krasińskiego odbiór przebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Norwida - tablica informująca o dofinansowaniu przebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Norwida przebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Norwida przebudowane przejście - skrzyżowanie Piłsudskiego i Norwida

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.