W niedzielę, 20  maja, obchodzono 80. rocznicę powstania Wojennego Cmentarza Partyzanckiego Żołnierzy Armii Krajowej położonego w lesie - na stoku Góry Skarbowej w Skarżysku-Kamiennej.

Rocznicę uczczono apelem pamięci, Mszą św. polową w intencji poległych Żołnierzy AK oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy.

W imieniu samorządu powiatu skarżyskiego wiązankę kwiatów złożyli starosta Artur Berus oraz przewodniczący rady Jacek Jeżyk. W uroczystości wzięli także udział radni powiatu skarżyskiego Renata Bilska oraz Grzegorz Małkus.   

Organizatorem uroczystości był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat w Skarżysku-Kamiennej.

Cmentarz Partyzancki Żołnierzy AK jest unikalną nekropolią z okresu II wojny światowej. Powstał w sierpniu 1943 r., kiedy pochowano tu 5 poległych żołnierzy ze zgrupowania majora Jana Piwnika „Ponurego”. W czasie okupacji niemieckiej opiekę nad cmentarzem sprawowali żołnierze AK z placówki Pogorzałe dowodzonej przez ppor. Stefana Bilskiego ps. „Buczyński” i placówki Skarżysko-Książęce dowodzonej przez sierż. Bronisława Gładzika ps. „Chmura”. Uroczyste poświęcenie cmentarza odbyło się w dzień Zielonych Świątek 1944 r. w asyście pododdziałów z okolicznych placówek. Poświęcenia dokonał ks. Antoni Pałęga ps. „Ager”. Cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku żołnierzy z oddziałów „Ponurego”, „Szarego”, „Mariańskiego”, Jurka” i Podobwodu AK „Morwa”. Pochowany został tu dowódca placówki Skarżysko-Książęce Bronisław Gładzik wraz ze swoimi żołnierzami poległymi latem 1944 roku. Na Cmentarzu znajduje się 37 żołnierskich mogił.

msza polowa z udziałem pocztów sztandarowychprzedstawiciele powiatu na uroczystościach 80. rocznicy powstania cmentarza partyzanckiego starosta i przewodniczący rady skladają wiązankę kwiatów  starosta i przewodniczący rady skladają wiązankę kwiatów  groby

Fot. portal skarzysko24 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.