Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGMAS ze Skarżyska-Kamiennej wykona I etap rozbudowy drogi powiatowej w miejscowości Majków-Michałów w gminie Skarżysko Kościelne. Zarząd Dróg Powiatowych w obecności przedstawicieli zarządu i rady powiatu skarżyskiego – starosty Artura Berusa, członka Tadeusza Bałchanowskiego, radnej Barbary Koci oraz wójta gminy Skarżysko Kościelne Jacka Bryzika podpisał umowę na realizację zadania. Rozbudowa drogi w ramach I etapu obejmie odcinek o długości 1120 mb. Zadanie finansowane jest ze środków budżetowych Powiatu Skarżyskiego oraz z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji I etapu zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1763T (0573T) w miejscowości

Majków-Michałów w gminie Skarżysko Kościelne na odcinku od km 0+005,30 do km 1+1125,30.

- Pierwszy etap realizacji inwestycji, którą rozpoczynamy w tym roku obejmie odcinek o długości 1120 mb w miejscowościach Majków i Michałów. O remont tej drogi mocno zabiegali mieszkańcy gminy Skarżysko Kościelne, a także radna rady powiatu i mieszkanka gminy Barbara Kocia oraz pan wójt Jacek Bryzik. Obiecaliśmy mieszkańcom, że jak tylko będą możliwości finansowe ta droga będzie realizowana. Dziś mogę powiedzieć, ze dotrzymaliśmy słowa. To zadanie wykona wybrana w drodze przetargu firma „Drogmas” ze Skarżyska-Kamiennej, z którą podpisaliśmy umowę – mówi starosta Artur Berus dodając, że rozbudowa drogi będzie sfinansowana z budżetu powiatu oraz pieniędzy pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach prac zostanie wykonana m.in. nowa podbudowa, nowa nawierzchnia bitumiczna, ciąg pieszo – rowerowy tuż przy jezdni, zostaną wzmocnione pobocza oraz wykonane zjazdy.  

Szacowany koszt rozbudowy tego odcinka drogi zgodnie z podpisaną umową to ponad 5,7 mln zł brutto. Firma na wykonanie zadania ma czas 20 miesięcy od podpisania umowy.

Rozbudowa drogi Majków - Michałów jest jedną z trzech inwestycji realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -nr 1751T (0444T) Brzeście – Zagórze, -nr 1763T (0573T) Michałów, -nr 1406T (0588T) Kamionki – Etap II”.

przekazanie umowy wykonawcy

Droga powiatowa Majków - Michałów (stan obecny)

DSC01059DSC01061DSC01084DSC01082DSC01091DSC01092DSC01099DSC01113DSC01139

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.