Porządek obrad LI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego obradującej 18 maja br. obejmował w głównej mierze materiały informacyjne i sprawozdawcze na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim oraz z działań prowadzonych w ramach pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022. Rozpatrzono i podjęto 6 uchwał. Zaakcentowano również przypadającą w tym roku 80. Rocznicę Zagłady Wsi Michniów. W obchody rocznicowe czynnie włączył się również Powiat Skarżyski.

Radni w ramach bloku informacyjno – sprawozdawczego zapoznali się z działalnością w roku 2022 powiatowych służb, inspekcji i straży oraz stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim. Komendanci powiatowi policji i straży pożarnej oraz Dyrektor skarżyskiego Sanepidu i Powiatowy Lekarz Weterynarii w ramach sprawozdań omówili także stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności PCPR za 2022 rok wraz z realizacją Programów oraz z oceną zasobów pomocy społecznej. Wysłuchali również sprawozdań z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 oraz z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył Jacek Jeżyk, rada podjęła łącznie 6 uchwał. Radni rozpatrując uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023–2035 oraz wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, m.in. zabezpieczyli wkład 20% własny w wysokości 52 503 zł na realizację II etapu zadania „Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku, stanowiący 20% całkowitych kosztów zadania. Z opublikowanych wyników naboru wniosków w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” wynika, że powiat na realizację II etapu modernizacji infrastruktury przy mogile na Brzasku otrzyma dofinansowanie w wysokości 210 tys. zł.  

Wyrazili także zgodę m.in. na zwiększenie wkładu własnego - na budowę ronda przy skrzyżowaniu dróg ulic - Towarowej i 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej (w wysokości 760 tys. zł) oraz na budowę zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -nr 1751T (0444T) Brzeście – Zagórze, -nr 1763T (0573T) Michałów, -nr 1406T (0588T) Kamionki – Etap II” (w wysokości 60 tys. zł). 

Istotnym akcentem czwartkowej LI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego była 80. Rocznica Zagłady Wsi Michniów, w którą aktywnie włączył się również Powiat Skarżyski oraz starosta Artur Berus, jako członek Komitetu Honorowego Obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów Powiat Skarżyski powołanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Najpierw radny powiatu Bartosz Bętkowski jako pracownik Mauzoleum Wsi Polskich w Michniowie przybliżył uczestnikom sesji wartość architektoniczną oddanego w 2021 r. nowego obiektu Mauzoleum oraz tematykę, którą zgłębia mieszczące się w nim muzeum historyczno – martyrologiczne, gdzie zachowana jest pamięć o 817 spacyfikowanych w czasie II wojny światowej wsiach polskich. Podkreślił, że Mauzoleum powstało w związku z tragicznymi wydarzeniami jakie miały miejsce w 1943 r. w Michniowie, a w tym roku obchodzona jest 80. rocznica zniszczenia wsi i tzw. pacyfikacji Michniowa. Następnie zaprezentował okolicznościowe przypinki w kształcie rumianku, rośliny wpisanej w krajobraz polskiej wsi, z dwoma płatkami w kolorze czerwonym, które symbolizują dwa dni Zagłady Michniowa. Po prezentacji, wspólnie z goszczącym na sesji dyrektorem Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeuszem Sikorą wręczyli wszystkim radnym symboliczne rumianki. 

W związku z tym, że Powiat Skarżyski włączył się w tegoroczne obchody 80. Rocznicy Zagłady Wsi Michniów, członek zarządu Katarzyna Bilska zaprosiła radnych, uczestników sesji oraz mieszkańców powiatu do udziału w wydarzeniu „Spacer Pamięci do Mauzoleum w Michniowie”, które odbędzie już 27 maja https://powiatskarzyski.pl/powiat/o-powiecie/25-lecie-powiatu-skarzyskiego/5248-spacer-pamieci-do-mauzoleum-w-michniowie-powiat-skarzyski-aktywnie-upamietni-zaglade-wsi-michniow-zapisy-na-spacer-od-15-maja

Główne uroczystości rocznicowe, zaplanowane są na 12 i 13 lipca 2023 roku w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. A obchodom towarzyszą liczne wydarzenia kulturalne, historyczne, sportowe i rekreacyjne  https://mwk.com.pl/slider/6948-wydarzenia-w-ramach-obchodow-80-rocznica-zaglady-wsi-michniow

Pełny zapis obrad LI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego https://powiatskarzyski.pl/powiat/rada-powiatu/transmisja-sesji-rady-powiatu/5263-transmisja-li-sesji-rady-powiatu-skarzyskiego 

DSC00799DSC00811DSC00814DSC00819DSC00822DSC00831                DSC00852DSC00884DSC00888DSC00937                DSC00838                DSC00953                               DSC00909DSC00912DSC00921DSC00924DSC00932DSC00946DSC00950DSC00956DSC00959DSC00972DSC00977DSC00983DSC00984DSC00990DSC00995DSC01001DSC01016                               głosowanie radnych

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.